CSR

Menneskerettigheder

Koncernen støtter og respekterer internationalt anerkendte menneskerettigheder på tværs af virksomheden.

Det betyder, at vi:

  • Støtter og respekterer internationale aftaler om menneskerettigheder
  • Ikke accepterer tvangsarbejde og/eller børnearbejde
  • Respekterer medarbejdernes frie valg af fagforeninger og deres ret til at deltage i overenskomstforhandlinger
  • Overholder gældende standarder vedrørende arbejdstid på tværs af koncernen
  • Sikrer at lønninger lever op til lovgivning og branchestandarder i de lande, hvor vi har aktiviteter