CSR

Miljø og klima

Vi ønsker at mindske vores påvirkning af miljøet mest muligt – ikke mindst i de nærområder vi befinder os i.

Dette betyder, at vi:

  • Promoverer bæredygtige processer i koncernen
  • Er i konstant dialog med interessenter om miljøudfordringer
  • Sparer energi og reducerer materialeforbruget ved løbende at overvåge og optimere vores drift
  • Lever op til gældende lovgivning, relevante krav fra omverdenen og forholder os aktivt til principperne i UN Global Compact