grisemineraler, der er med til at skabe sunde besætninger med god produktivitet


Grisens behov for næringsstoffer, vitaminer og mineraler ændrer sig igennem grisens livscyklus. I Vilomix tilbyder vi foderløsninger lige netop tilpasset behovene i din besætning. Foderløsningerne inkluderer både vitaminer, mineraler og innovative foderadditiver.

Vores foderløsninger ledsages altid af stærk faglig rådgivning. Med et klart øje for produktionsresultaterne, tilbyder vi suppleringsrådgivning ud fra danske normer - og med mere end 40 år bag os har vi gode resultater ift. at omsætte den rette ernæring til topresultater.

Uanset hvor grisen er i dens livscyklus, understøtter vi med mineraler og foder:

I Vilomix understøtter vi resultater hos kunder, der yder +35 grise/årsso og har en daglig tilvækst hos deres fravænningsgrise på mere end 500 g

Højere fødselsvægt

Forberedelse af soen til faring samt tiltag til at få pattegrise med høj fødselsvægt er vigtigt. Her spiller foder også en stor rolle.

HØJ TILVÆKST
At opnå høj tilvækst i farestalden er af stor betydning. Her kommer startblandinger og mælkeerstatninger fra Vilomix i spil.

OPTIMAL FODRING
Optimal fodring i klimastalden er vital for, at smågrisene trives og leverer høje produktionsresultater og ensartethed.

LAVT FODERFORBRUG
Hovedformålet hos slagtegrisene er et lavt foderforbrug og en bæredygtig produktion. Vilomix har flere foderløsninger til dette.

At optimere foder er for os en dynamisk proces. For at opnå gode resultater og den bedste foderøkonomi er en tæt og god dialog af stor vigtighed.

Jens Svendgaard

Seniorrådgiver - Vilomix
Jens Svendgaard