hvorfor bruge mælkeerstatninger?

Når pattegrisen har fået råmælk og er kommet godt i gang med at die, er der mange fordele ved at supplere soens mælk med en velsmagende mælkeerstatning i farestalden.

Soens mælk er altafgørende for sunde og trivelige grise - men ved brug af højkvalitetsmælk og godt management er det muligt at reducere antallet af ammesøer og hæve egenfravænningen pr. so.

Der er mange andre fordele ved, at soen passer sine egne grise:

  • Reduceret stress hos pattegrise og søer
  • Reduceret spredning af bakterier og vira
  • Forbedret velfærd i farestalden
  • Højere egenfravænning
  • Højere tørfoderoptag hos pattegrisene

Supplerende mælk i farestalden er et godt redskab til at sikre, at alle grise får mulighed for at nå deres potentiale for mælkeindtag i diegivningsperioden.

Vælg den rette mælk 

Uanset om der gives mælk ved manuel tildeling eller via kopsystem, skal mælken passe til grisens alder og behov.

Når vi efterligner soens fedt- og proteinrige mælk, kan vi sammensætte en erstatningsmælk, der supplerer soens mælk og er med til at sikre trivsel og vækst hos pattegrisene.

Pattegrisens potentiale for mælkeindtag er større
end soens mælkeydelse

GRISEPRODUCENT PALLE ERIKSEN PRIORITERER FODERKVALITET I FRAVÆNNINGSFASEN

Griseproducent Palle Eriksen fra Sofiesminde ved Aalestrup fastholder en simpel strategi for sin griseproduktion, som har vist sig at være stabil og af høj kvalitet.

Læs mere om mælkeerstatninger fra Vilomix  


I Vilomix tilbyder vi mælkeerstatninger til både manuel opblanding og til mælkeanlæg. Fælles for alle vores produkter er, at de kan hjælpe dig, når du vil udnytte potentialet for mælkeindtag hos pattegrisen.

Alle mælkeerstatningerne fra Vilomix består af de bedste højkvalitets komponenter. 

Se mere i vores brochure omkring vores program af mælkeerstatninger!