Mælkeerstatninger

Højkvalitetsmælk med de bedste ingredienser til manuel opblanding og mælkeanlæg

Når pattegrisen har fået råmælk og er kommet godt i gang med at die, er der mange fordele ved at supplere soens mælk med en velsmagende mælkeerstatning i farestalden.

Soens mælk er altafgørende for sunde og trivelige grise - men ved brug af højkvalitetsmælk og godt management er det muligt at reducere antallet af ammesøer og hæve egenfravænningen pr. so.

Vælg den rigtige mælk

Uanset om der gives mælk ved manuel tildeling eller via kopsystem, skal mælken passe til grisens alder og behov.
Når vi efterligner soens fedt- og proteinrige mælk, kan vi sammensætte en erstatningsmælk, der supplerer soens mælk og er med til at sikre trivsel og vækst hos pattegrisene.

Læs om mælkeerstatninger fra Vilomix her:

Mælkeerstatninger til manuel opblanding af mælk

Vilomix tilbyder en række forskellige mælkeerstatninger til manuel opblanding af mælken:
Elitemilk Pigi, Elitemilk Pigi Yoghurt og Vilomilk Basic anvendes i farestalden, mens Babymilk 18/18 letter overgangen til klimastalden.


Alle mælkeerstatninger fra Vilomix har en tillokkende smag og duft, der er attraktiv for den lille gris.

Mælkeerstatninger til mælkeanlæg

Vilomix tilbyder en række forskellige mælkeerstatninger til brug i mælkeanlæg:
Elitemilk Pigi Cup First, Elitemilk Pigi Cup Favorite og Elitemilk Pigi Cup Two anvendes i mælkeanlæg i farestalden, mens Babymilk 18/18 letter overgangen til klimastalden og bruges til mælkesuppe eller topdressing.


Nyt:

Vilomix tilbyder nu Elitemilk Pigi Cup Favorite til mælkeanlæg som en enhedsblanding, der kan anvendes i hele perioden fra faring til fravænning.

Vil du vide mere om mælkeerstatninger fra Vilomix?

Kontakt os for at høre mere