bæredygtighed i vilomix

I Vilomix arbejder vi på daglig basis med optimering af vores produkter med henblik på det bedste produkt til prisen. Det er bl.a. gennem bedre udnyttelse af ikke-tilgængelige næringsstoffer i foderet ved tilsætning af f.eks. enzymer og probiotika samt ved anvendelse af syntetiske aminosyrer. 

Bæredygtighed og klimadebat er blevet en del af dagsordenen i fødevarebranchen.

I Vilomix har vi til stadighed fokus på bæredygtighed i husdyr- og foderproduktionen. Derfor er vi altid i tæt kontakt med leverandører af ingredienser, der har fokus på udvikling af nye løsninger til fortsat reduktion af klimapåvirkninger fra landbruget i fremtiden og for samtidig at kunne optimere den bedste løsning til vores kunder.

Bedre foderudnyttelse og optagelighed

Vilomix har fokus på tilstrækkelig og hensigtsmæssig forsyning af mineraler og vitaminer, så dyrene er sunde og trives. Sundere dyr producerer mere effektivt, forbliver længere i produktionen, har forbedret frugtbarhed og bedre dyrevelfærd.

Eksempler herpå:

  • Ernæringsmæssigt afbalancerede forhold af Ca:P hjælper med at opbygge stærke knogler
  • Tilstrækkelig zink- og biotinforsyning støtter op om klovsundheden. Dette forbedrer produktionen, fodereffektivitet og dyrevelfærden
  • Tilstrækkelig selen- og E-vitaminforsyning forbedrer fertiliteten og mælkekvaliteten samt forbedrer overlevelsen af nyfødte kalve
  • Niacinsupplement øger niveauet af immunoglobulin i colostrum, hvilket giver sunde, stærke kalve.
  • Mineraler suppleret med svovl forbedrer udnyttelsen af nitrogen fra NPN-kilder (ammoniak, urinstof, nedbrudte aminosyrer osv.) i mikrobiel proteinsyntese. Dette reducerer igen tab af nitrogen i urinen.

BÆREDYGTIGHED i danish agro koncernen


Vilomix er en del af Danish Agro koncernen, og her er vi overbeviste om, at forudsætningen for en produktiv, konkurrencedygtig og effektiv forretning er en bæredygtig udvikling i samfundet.

Hensynet til miljø og samfund skal gå hånd i hånd med økonomiske hensyn. Samfundsansvar og hensyn til miljøforhold er derfor en integreret del af virksomhedens forretningsaktiviteter.

Initiativerne indenfor CSR fokuserer på de områder, der har relevans for forretningen, og hvor vi har ekspertise og viden. Alle – virksomhed, samfund og miljø – skal drage fordel af de aktiviteter, vi er involveret i.

Med udgangspunkt i UN Global Compact’s 10 principper forholder Danish Agro koncernen sig aktivt til sit sociale og miljømæssige ansvar på tværs af værdikæden.

Læs mere om Danish Agros CSR-politik og se den seneste CSR-rapport for Danish Agro koncernen her