Kvalitetsstyring

ISO 9001 og FAMI-QS

Kvalitetsstyring hos Vilomix er certificeret efter standarderne ISO 9001 og FAMI-QS. 
Det sikrer vores kunder produkter med en høj kvalitet, som er dokumenteret igennem hele produktionsprocessen.

Der stilles krav til dokumentation af råvarernes kvalitet og leverandørernes produktionsproces. 
Råvarerne mærkes med stregkoder ved modtagelse på lageret. Det sikrer en entydig identifikation af råvarerne fra lager til den færdige blanding til kunden.

Et avanceret produktionsanlæg sikrer en meget høj nøjagtighed i afvejning af de enkelte råvarer i en blanding. De afvejede mængder registreres i en chargerapport for hvert batch. Vores kunder kan altid se chargerapporten for sine varer.

Alle trin i produktionen af varer til vores kunder har en meget høj grad af sikkerhed, som er dokumenteret. På denne måde sikrer vi vores kunder tryghed for varens kvalitet.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kvalitetschef Judith Stegelmann.

ISO 9001 og FAMI-QS er garanti for kvalitet 
Kvalitetsstyringssystemet hos Vilomix beskriver alle trin i processen fra godkendelse af leverandører og indkøb af råvarer til produktion og levering af de færdige varer til kunden. 
Kvalitetsstyring er garanti for levering af varer, der er i overensstemmelse med kundens specifikationer. 
Kvalitetsstyringssystemet er certificeret efter standarderne ISO 9001:2000 og FAMI-QS.

HACCP

HACCP - Egenkontrol 
Foderhygiejne 
EU har vedtaget regler med det mål, at produktion af foder og fødevarer sker med et højt niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed. 
Det indebærer blandt andet krav om kvalitetsstyring i produktionen og løbende risikoanalyse af de enkelte procestrin. 
  
HACCP — Risikoanalyse 
Risikoanalysen af alle procestrin skal ske efter HACCP metoden. 
HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis of Critical Control Points, som på dansk oversættes til risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter.

Kort fortalt betyder det, at alle trin i processen vurderes. Hvad kan gå galt? Indebærer det en risiko for dyr eller mennesker? Hvordan forhindres det, at fejlen sker? Hvordan sikres det, at en fejl opdages, og hvad skal der gøres for at udbedre fejlen?

HACCP giver et godt overblik over de risici og fejl, der typisk kan opstå i produktionen. Det er derfor lettere at undgå fejl, og det giver stor sikkerhed for at opdage de fejl, der opstår. 
HACCP er derfor med til at øge niveauet af beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed.

Det er lovpligtigt for alle virksomheder, der fremstiller fødevarer, at have et egenkontrolprogram og at gennemføre egenkontrol.

Registrering efter Foderhygiejneforordningen

Til Den Fælles Husdyrindberetning skal der svares på spørgsmål om foder. Hvis der svares ja til, at der bruges forblandinger eller tilsætningsstoffer, er besætningen omfattet af kravet om ”HACCP” og kravene i Foderhygiejneforordningen.

Overordnet gælder: 
Varer der kræver HACCP: 
- Forblandinger 
- Tilsætningsstoffer: 
Aminosyrer, vitaminer, mikromineraler, enzymer, konserveringsmidler (bl.a. syrer) og urea. 
Tørgær og mikroorganismer, f.eks. BioPlus 2B og Biacton. 
Undtaget er ensileringsmidler og monopropylenglycol, når det er mærket som diætisk foder! 
- Flydende blandinger med vitamin eller mikromineraler. F.eks. Liqvita og Tranol. 
- Tran med A- og D-vitamin. 
Bemærk! Syrer og salte af syrer er tilsætningsstoffer og udløser krav om HACCP. F.eks. myresyre mælkesyrer 
benzoesyre, Formi og mælkesyrner. Syrer må ikke anvendes i drikkevand.

Løsning: Disse produkter kan alle leveres i en mineralblanding. Det kræver ikke en HACCP registrering.

Varer der ikke kræver HACCP: 
- Mineralsk foder. Min. 40% råaske 
- Fodermidler 
- Tilskudsfoder 
- Foderblandinger

Definitioner

Forblandinger: 
Blandinger af et eller flere fodertilsætningsstoffer evt. med et fodermiddel som bærestof. 
Produktet er ikke bestemt til direkte fodring. 
  
Fodertilsætningsstoffer: 
Stoffer, mikroorganismer og præparater, der er tilsat foderstoffer eller vand for at opfylde en speciel funktion. 
Alle tilsætningsstoffer skal være godkendte. 
  
Mineralsk foder: 
Tilskudsfoderblanding som hovedsagligt indeholder mineralstoffer. Der skal være mindst 40% råaske. 
  
Diætetisk foder: 
Foderblandinger der sælges til særlige ernæringsformål. Diætetisk foder adskiller sig klart fra almindelige foderblandinger og foderlægemidler med en særlig sammensætning eller fremstillingsproces. 
Det er vigtigt, at varen er deklareret som diætetisk foder. Diætetisk foder bruges typisk i forbindelse med forebyggelse af stofskiftesygdomme.

Sporbarhed af foder

Fra 1. januar 2005 er der indført ekstern sporbarhed med gennemførelsen af fødevareforordningen. Det betyder at virksomheden skal kunne spore råvarer tilbage til leverandøren og sine varer frem til kunden (ekstern sporbarhed).

Fra den 12. februar 2005, med en overgangsperiode frem til 1. januar 2006 indføres hygiejneforordningen. Ud over det der allerede er nævnt i forrige afsnit indfører denne forordning i praksis et krav om intern sporbarhed. Det vil sige at virksomheden skal kunne spore præcist hvilke råvarer der er kommet i produkterne til bestemte kunder (intern sporbarhed).

Det der i hygiejneforordningen beskriver den interne sporbarhed er lidt mere uklart, end det der i fødevareforordningen beskriver den eksterne, men det er vanskeligt at forestille sig hvordan virksomheden kan leve op til ansvaret uden at have en god intern sporbarhed.

Vilomix erkendte allerede dette i 2004 og har projekteret og ombygget fabrikken med henblik på at kunne håndtere denne fremtid effektivt og professionelt.

Det er virksomhedens ansvar, at sporbarheden er sikret, og at de på forlangende kan dokumentere, hvorfra de har modtaget en given vare, og til hvem de har solgt en given vare.
  
Fødevareregionens kontrol med sporbarhed er således en dokumentkontrol og efterprøvelse af virksomhedens evne til at kunne dokumentere hvorfra en vare (f.eks. batch/lot/anden identifikation) er modtaget, og til hvem en given vare (f.eks. batch/lot/anden identifikation) er leveret. 

Du kan læse mere om vores kvalitetspolitik her