Tværfaglighed styrker rådgivningen

Igennem tre år har kvægrådgiver i Vilomix Rikke Kirkebæk i perioder siddet på skolebænken og arbejdet med målrettet, tværfaglig rådgivning i udvalgte projektbesætninger i efteruddannelsen: Fremtidens kvægrådgivning

Rikke har i forvejen en agronom uddannelse men har nu taget den nye, tværfaglige uddannelse ”Fremtidens Kvægrådgivning”, der er en nytænkning af kvægfagdyrlægeuddannelsen. Uddannelsen er gjort tværfaglig, og udvalgte rådgivere inviteres med, så rådgivningen styrkes på de danske malkekvægsbesætninger. Rikke afsluttede uddannelsesforløbet i august med eksamen og kan nu kalde sig fagrådgiver i mælkeproduktionsbedrifter.

Større besætninger efterspørger et højt, fagligt niveau

”Mange af de danske mælkeproducenter er på et så højt, fagligt niveau, og besætningsstørrelserne er ved at være rigtig store mange steder, så det kræver, at rådgiverne kan samarbejde på tværs af fagområder for, at landmanden får det optimale ud af rådgivningen”, udtaler Rikke Kirkebæk.

Derudover stiller det høje faglige niveau, påkrævet i besætningerne, krav til, at rådgiverne er specialister fremfor generalister, som mere var det, der var behov for tidligere, da besætningerne var mindre.

"Det mærker vi også i høj grad hos Vilomix, hvor vores specialiserede viden omkring vitaminer og mineraler ofte kommer i spil sammen med besætningernes øvrige rådgivere i form af såvel kvægrådgivere og dyrlæger".

F.eks. ses det i løsningen omkring problemer hos goldkøerne med f.eks. mælkefeber, hvor det er en kæmpe styrke, når der arbejdes på tværs af faggrupper, hvor dyrlægen bl.a. rådgiver omkring goldbehandlinger og måler urin-pH, og fodringsrådgiveren sammen med en rådgiver fra Vilomix får lavet den mest optimale goldkoration, så vi når i mål med en lav CAB-værdi for at forebygge mælkefeber. En fælles opfølgning på de forskellige nye tiltag på staldgangen giver også den bedste vurdering af effekten af tiltagene.

”Når Vilomix besøger ERFA-grupper, opstår der ofte gode og interessante diskussioner om udvalgte problemstillinger mellem såvel landmændene som rådgiverne. Det er helt klart vores opfattelse, at det tværfaglige samarbejde mellem rådgiverne giver et øget udbytte hos landmanden, da problemstillinger bliver angrebet fra flere forskellige vinkler, hvilket ofte vil belyse området på en ny måde”, udtaler salgschef i Vilomix Niels Erik Olesen.

Konstant styrkelse af medarbejderes kvalifikationer

”Hos Vilomix arbejder vi konstant på at styrke vores medarbejderes kvalifikationer, og vi er derfor også glade for, at Rikke har været en del af den nye uddannelse ”Fremtidens Kvægrådgivning”. Ved at give vores rådgivere mulighed for at få den nyeste viden hele tiden og uddanne sig på et højt fagligt niveau sikrer vi os i højere grad, at vi kan blive ved med at være i front i udviklingen”, slutter salgschef Niels Erik Olesen.