Vision og Mission

Vision

I en verden med knappe ressourcer og voksende befolkning, ønsker vi at spille en aktiv rolle i udviklingen af den mest effektive og bæredygtige fodringsløsning.


Mission

Vilomix vil igennem sine produkter skabe værditilvækst for sine kunder, så de er i stand til at udvikle deres forretning i den globale konkurrence.

Vi ønsker at blive anerkendt af kunderne, som den premixudbyder, der tilbyder de tryggeste og bedste løsninger med indsigt i prisdannelse og produktsammensætning.