En sund kalv kræver et sundt foster

Goldkoen - en vigtig brik for en sund kalv

Indenfor mælkeproduktionen, har det tidligere været kutyme, at det var den lakterende ko, der var i centrum, da det var hende, der direkte bidrog til bundlinjen, og at goldkøerne og opdrættet kom i anden række, da de ikke direkte bidrog til produktionen. Indenfor de senere år, er der kommet et øget fokus på både goldkøerne og kalvene.

Tidligere var det ikke usædvanligt, at både goldkøer og kalve blev opstaldet i en sekundær bygning med begrænset opsyn. Dette har heldigvis ændret sig til, at der i de fleste nyere stalde er et integreret afsnit til goldkøerne, hvor medarbejderne kommer forbi mange gange i løbet af døgnet, hvilket sikrer et optimalt opsyn . Det samme gør sig gældende for de små kalve.

På trods af de forbedrede forhold for goldkøerne og kalvene, er der dog fortsat plads til forbedringer i mange besætninger. Det drejer sig om tildelingen af råmælk af tilstrækkelig god kvalitet tidligt efter kælvningen, såvel som tildeling af tilstrækkeligt med goldmineraler af god kvalitet til goldkøerne. Desuden er der fortsat besætninger, hvori tildelingen af mælk til tyrekalvene bliver nedprioriteret således, at disse får den dårligste mælk både som råmælken, men også sødmælk eller mælkeerstatning. Dette medfører svagere tyrekalve, som kan give problemer i slagtekalvebesætningerne.

Tildeling vitaminer og mineraler til goldkoen

Allerede i fostertilværelsen kan kalvens status af vigtige vitaminer og mineraler påvirkes. Dette sker igennem tildelingen af de rigtige mineraler til goldkoen. Det er således ikke kun af hensyn til koens egen sundhed og produktion, men i høj grad også af hensyn til kalvens levedygtighed ved fødsel og dermed også en styrkelse af kalvens fremtidige immunforsvar.

En faktor af stor betydning for kalvenes sundhed ved fødsel er, at goldkøerne tildeles naturligt E-vitamin, idet dette er med til at give en stærk kalv. En anden vigtig faktor er mikromineralet  selen. Her gør det sig gældende, at for at kalven kan få gavn af den selen, som goldkoen tildeles, skal denne være i form af organisk selen, også kaldet selengær. Det er nemlig kun den organiske selen, der kan overføres til såvel fosteret som råmælken. Det vil sige, at selvom goldmineralerne er tilsat et højt niveau af uorganisk selen, så får den nyfødte kalv ikke gavn af dette, da selen på denne form ikke kan overføres til hverken foster eller råmælk. Også de øvrige mikromineraler såsom zink, kobber og mangan, vil kalven få mest ud af, hvis disse tildeles i form af organiske mikromineraler gennem goldmineralerne.

Hvad kan der gøres i slagtekalveproduktionen?

Når kalvene ankommer til slagtekalveproducenten, er det dennes opgave at få integreret de små kalve så godt som muligt i besætningen ved at styrke kalvenes immunsystem bedst muligt med en god sundhed og produktion til følge.

Hos hjemmeblandere, der tildeler mineraler særskilt, kan kalvenes immunforsvar styrkes igennem tildeling af en særlig "velkomst-cocktail" . En sådan blanding kan gives som supplement til en basismineralblanding, og den bør indeholde bl.a. naturligt E-vitamin og organisk selen, idet disse vil booste kalvenes immunforsvar.  Hvis der anvendes færdigfoder i besætningen kan kalvenes vitamin- og mineralstatus forbedres ved tildeling af en supplementblanding, der enten tildeles igennem foderet eller igennem mælken.

I problembesætninger, hvor der f.eks. er problemer med mycoplasma, kan det være relevant at tildele ekstra organisk selen til alle kalvene for at styrke deres modstandskraft. Det er vigtigt at huske på, at vitaminer og mineraler ikke er mirakelmidler, men en kalv med et stærkere immunforsvar er mere modstandsdygtig overfor både sygdomme og eventuelle toksiner i foderet, og her kan ekstra tilskud af mineraler og vitaminer fungerer som problemløser.