Kan den højtydende ko fodres uden sojaskrå?

Ekstremt høje priser på sojaskrå - og protein generelt - gør det nødvendigt at se efter andre proteinkilder, der kan opfylde koens proteinbehov. Men hvad skal man være opmærksom på, når man vurderer alternativer til sojaskrå?

Ekstremt høje priser på sojaskrå - og protein generelt - gør det nødvendigt at se efter andre proteinkilder, der kan opfylde koens proteinbehov. Foderstoffirmaerne tilbyder nogle udmærkede alternativer i form af rapsprodukter, bærme, solsikkeskrå m.fl, som kan sammensættes, så der opnås passende ATT-niveau og PBV-niveau i rationen.

Hvis vi går et spadestik dybere, vil skiftet fra sojaskrå til andre proteinkilder dog vise, at rationens totale indhold af aminosyren lysin falder betragteligt. Lysin er en vigtig brik i produktion af bl.a. mælkeprotein. Så hvis koen mangler lysin, viser det sig på proteinmængden i mælken. Lysinniveauet i foderrationen kan dog nemt bringes på optimalt niveau ved tilsætning af syntetisk lysin (vombeskyttet), som jo i årtier har været brugt til afbalancering af proteinforsyningen i svinefoder.

Vi hjælper meget gerne med at beregne ændringen og behovet for lysin ved skiftet væk fra sojaskrå.

Har du spørgsmål til at fodre uden sojaskrå, så kontakt os endelig !