Max 17% råprotein - hvad betyder det?

For at mindske ammoniakudledningen har L&F Kvæg indgået en frivillig aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at reducere råprotein i foderet til malkekøer. Max-anbefalingen på 17% råprotein/kg TS er nu implementeret i DMS. Men hvad betyder det, og kan det gøres uden udfordringer?

Skrevet af: Produktchef, kvæg Jesper Madsen

Med en lavere proteinforsyning tilføres koen færre aminosyrer - herunder de essentielle aminosyrer som methionin og lysin, men det er muligt at opnå et optimalt niveau af aminosyrer ved anvendelse af vombeskyttede aminosyrer i foderet. 

I tabellen nedenfor vises det typiske indhold i rationen samt koens behov.

Minimumsbehov
% af AAT
Typisk indhold i
dansk foderration
Norfor
 
Internationale
anbefalinger
Lysin 6,8 6,4 min. 7
Methionin 2,1 2,2 min. 2,25


Flere internationale firmaer har lavet forsøg med aminosyrer tilsat i foderrationen, og resultaterne viser en klar effekt på ydelsen. Aminosyrer til malkekøer skal tilføres som vombeskyttede produkter for at undgå nedbrydning i vommen. I den kommende tid sætter vi i Vilomix ekstra fokus på emnet - og hjælper dig gerne med at beregne den optimale forsyning med aminosyrer.

Kontakt en af vores erfarne kvægrådgivere her