Mineralindhold i grovfoder dyrket i 2020

Vi anbefaler, at du får analyseret grovfoderet – og i særdeleshed græsensilagen – for indholdet af alle mineralerne: Makromineraler såvel som mikromineraler.

Skrevet af: Kvægrådgiver John Snede

SEGES indsamler hvert år en lang række analyser. Når tallene nærstuderes, viser der sig nogle interessante ting:

Overordnet set er der analyseret et mindre indhold af calcium og fosfor i 2020-høsten sammenlignet med indholdet de seneste 3 foregående år. Samtidig viser analyserne, at der er ret stor forskel imellem de laveste 10% og de 10% højeste indhold. F.eks. er der i 2. slæt 2020 ca 2,5 g Ca til forskel imellem laveste og højeste. Det betyder en del for foderplanen.

Hvis køerne får 5 kg ts af denne ensilage, kan der således være en forskel på op til 12,5 g Ca i rationen. Det svarer til ca 30-35 g foderkridt – alene på baggrund af indholdet i græsensilagen.

Bemærk, at der også er stor forskel på indholdet af natrium mellem laveste og højeste indhold. En forskel på ca 2,5 g Na/kg ts betyder +/- ca 30 g fodersalt ved 5 kg græsensilage.

Tabel 1: 1. slæt 2020 græsensilage


Tabel 2:  2. slæt 2020 græsensilage


En interessant detalje er også, at mineralindholdet stiger i de enkelte slæt hen over sommeren.

Det har således også betydning for mineralblandingens sammensætning, hvis der skiftes imellem de enkelte slæt.
 

Tabel 3: Oversigt over 4 slæt græsensilage 2020


Kilde for alle tabellerne: SEGES analyser for grovfoder 2020

En mineralanalyse på de store slæt græsensilage kan således hurtigt tjene sig ind i form af en mere præcis tildeling af mineralblandingerne.

Har du spørgsmål omkring indholdet i grovfoderet 2020, kontakt os da endelig her