Besparelser at hente?

Er der overhovedet noget at stille op i disse tider med stigende råvarer- og fragtpriser? Bl.a. med udgangspunkt i fagligt nyt fra Grisekongressen giver vi her vores bud på, hvor der kan være noget at hente

Fytase/fosfor

Med stigende fosforpriser giver det både mening at hæve fytaseandelen økonomisk set - men som altid også ift. miljøet. 
 
I Vilomix anbefaler vi, at man går op til 300 % fytase til alle dyregrupper. 
 
Eksempel til slagtesvin: 
Fytase % 0 100 200 300 400
Ford. fosfor/FE 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Total fosfor/FE 4,44 3,97 3,77 3,67 3,61
Pris/FE 1,837 1,816 1,812 1,811 1,811

 

Huld søer/polte – besparelse på foderbrug

En ny huldanbefaling fra SEGES ved søer ændres fra 16-19 mm til 14-17 mm. SEGES har set på produktivitet ift. forskellig rygspæk. Her ligger den højeste produktivitet (daglig kuldtilvækst, kg/dag) hos mindre søer.
 
Vedligeholdelsesniveauet stiger støt i takt med soens vægt og igennem dens levetid. Derfor vil der være 66 FEso/årsso at hente, hvis soens vægt reduceres med 30 kg. Det betyder mindre polte ved inseminering. 
 
Polte ved inseminering
• 230-240 dage
• 14-15 mm rygspæk
• 140-160 kg
 
Polte før faring
• 14-17 mm rygspæk 
• 195-210 kg lige efter faring
 
66 FE ~ 111 kr./årsso
 
Det kræver dog, at man har en rygspækscanner. Derudover vil der altid være søer i besætningen, som er lidt for fede eller for tynde. Den nye anbefaling ændrer gennemsnit og fordelingen til lidt tyndere (lavere foderforbrug/årsso med samme produktivitet).
  

Kilde: SEGES
 
Den ændrede anbefalede foderkurve til drægtige søer ift. rygspæk giver en effekt på 50-100 FE svarende til 77-154 kr./årsso - under forudsætning af at man ikke allerede anvender denne foderkurve til rygspæktykkelsen i dag.
Kilde: SEGES