Foreløbige tal fra høsten 2021

Høsten er i en stor del af landet ved at være i mål. Det er sket henover de sidste par uger, hvor vejret har været med os. Der er dog stor variation i landet - alt efter hvor meget vand der er kommet i ultimo juli og primo august. Det betyder også, at vi vil se en stor variation i vandprocent og proteinindholdet.

Indtil videre ser kornet ud til at være lidt mere vådt og dermed mere tungt, samt nemmere at formale ift. korn fra høsten 2020. Højere vandprocent hænger uløseligt sammen med lavere energi, så der vil i såfald være behov for at hæve fedtandelen i blandingen til søer og smågrise. Der er desuden måske en tildens til lidt mere protein i kornet i år. Men det er for tidligt at konkludere noget endeligt.

Når du kender dit endelige næringsstofindhold i kornet, skal det optimeres ind i dine blandinger, men indtil da kan følgende tommelfingerregel bruges; Indeholder dit korn 0,5 % mere protein, skal du tage 1 % sojaskrå ud af foderet (tørdelen), såfremt at vandprocenten er uændret fra sidste års korn.

Det er desuden vigtigt at sikre sig lagerfast korn, således at der ikke dannes lagertoksiner henover det næste år.

Formalingsgrad

Det er vigtigt at tjekke formalingsgraden til alle dyregrupper ved brug af nyt korn, for at opnå bedste foderudnyttelse og tilvækst. Ligesom det er vigtigt løbende henover året at tjekke op på at det forsat ser fornuftigt ud eller om der skal skiftes sold eller justeres. Nedenstående er den vejledende procentfordeling.

Dyregruppe

Under 1 mm

1-2 mm

Over 2 mm

Søer og polte

50%

35%

15%

Slagtesvin og smågrise

Min. 60 - 70%

30 - 40%

0%

 

Kontrolvejning

Bliver vægtfylden ikke revurderet risikeres det, at grisene ikke får tildelt den korrekte fodermængde.

Tørfoder

Er den ønskede foderstyrke 3,5 FE, og med en vægtfylde på 0,6 kg pr. liter foder, skal foderkassen indstilles til 1,7 liter ved tre daglige fodringer. Hvis den reelle vægtfylde på foderet er 0,5 kg pr. liter foder, bør foderkassen være indstillet til 2,1 liter. Korrigeres der ikke for foderets vægtfylde, fodres der således 1,2 liter for lidt pr. dag. Dette er svarende til en underdosering på 19 %.

For at fastsætte foderets vægtfylde skal der afvejes minimum 4 automater per hhv. 1, 2 og 4 liter.. 

Ønskede foderstyrke / ((FEso.sv * vægten af én liter foder) / antal fodringer) = antal liter

Eksempelvis: 3,5 FE / ((1,11 * 0,5) / 3) = 2,1 liter

Vådfoder

Kontrol af udfodring af vådfoder er specielt vigtigt, der hvor mængden er lille fx i farestalden. 

  • Vælg 5 stier, hvor der skal udfodres samme mængde f.eks. 3,5 FEso pr. dag. Det vil være stier med søer lige før eller lige efter faring
  • Noter ventilnr. og hvor mange kg foder der bør udfodres hvert sted
  • Opsaml foderrationen og vej den udfodrede mængde. Beregn afvigelsen mellem planlagt og udvejet mængde for hver foderventil.

Som gennemsnit bør forskellen mellem kontrolvejet og planlagt fodermængde ikke være over 0,5 kg. Forskellen mellem højeste og laveste kontrolvejede mængde må højst være 1,0 kg. Hvis afvigelserne er større, skal fejlen findes og rettes.

Husk at få sendt dine kornanalyser til din Vilomix fodringsrådgiver

Optimering efter egne kornanalyser sikrer, at du får den bedste produktionsøkonomi! For meget eller for lidt protein kan være fordyrende eller tabsgivende.