Godt fra start med Danstart Gentle 50 - serien

Når man fra juni 2022 skal fravænne uden medicinsk zink, er det - udover hygiejne og management - utrolig vigtigt at have fokus på den rette ernæring til patte- og fravænningsgrise.

Igennem det seneste år har vi i Vilomix arbejdet hårdt på at udvikle foderløsninger, som har fokus på trivsel og den bedste understøttelse af mave-tarmsystemet.  
 
I overgangen fra mælk til tørfoder er det vigtigt, at foderblandingen indeholder letfordøjelige proteinkilder, som grisene nemt kan fordøje og udnytte. Af letfordøjelige proteinkilder kan nævnes blodplasma, fiskemel og sojaproteinkoncentrater. Vi kombinerer dem med gode mælkeprodukter, der letter overgangen fra soens mælk til fast føde. 
 

Vilomix koncentrater

Danstart Gentle 50 F+P, 50 Fisk og 50 Veg er lavet med udgangspunkt i de populære Danstart Gentle koncentrater - blot med varmebehandlet korn og flere proteinråvarer i koncentratet. De blandes primært med korn og fedt på gården. Den høje iblandingsprocent sikrer en høj blandesikkerhed. 

Koncentraterne kan bruges i hele perioden – fra dag 4 i farestalden til efter fravænning.
 

Fælles for Danstart Gentle 50 koncentraterne: 

  • Høje på energi og laktose
  • Bred vifte af letfordøjelige proteiner
  • Indeholder op til 15% varmebehandlet korn, som er lettere optagelig for grisen
  • Indeholder gode fiberkilder til at understøtte tarmsundheden og dermed stimulere de gode bakterier i tyktarmen
  • For at belaste grisenes mave-tarmsystem mindst muligt, når grisene til juni ikke længere er beskyttet af den medicinske zink, bør råproteinniveauet sænkes. Derfor har vi sammensat begge koncentrater, så der opnås et passende råproteinniveau - uden at gå på kompromis med aminosyreprofilen
  • 1% syre i form af Biopro Smart og Biopro Antibac
  • Til understøttelse af sundheden i tyndtarmen, er der i begge koncentrater tilsat gærkultur. 

Danstart Gentle 50 F+P, 50 Fisk og 50 Veg kan anvendes på følgende måde: 

Danstart Gentle 50 F+P er et koncentrat, der tilfører 4,5% fiskemel og 5% blodplasma i det færdige foder. Med disse proteinkilder er man sikret et højt foderoptag, som er yderst vigtig for en succesfuld fravænning, idet en tom tarm giver grobund for bakterier som for eksempel E-coli. Gentle 50 F+P blandes på gården med 48% korn og 2% fedt.

Danstart Gentle 50 Fisk er et koncentrat, der tilfører 9% fiskemel i det færdige foder, som dermed udgør en stor andel af proteindelen og er meget letfordøjelig for grisen. Gentle 50 Fisk blandes på gården med 48% korn og 2% fedt.

Danstart Gentle 50 Veg. er specielt god til UK- (hvis ikke der anvendes Danstart Gentle 50 Fisk) og OUA- griseproduktioner, som ikke har mulighed for at anvende animalsk protein. Her har vi fokus på at anvende vegetabilske proteinkilder, som er letfordøjelige for grisen som f.eks. HP 300 og Protastar. Gentle Veg. blandes på gården med 5% Vilosoy, 43% korn og 2% fedt. 
 
 
Kunde-råvarer 50 F+P 50 Veg 50 F
    høj protein 134/
energi 124
lav protein 131/
energi 119
 
Hvede 38 33 38 38
Byg 10 10 10 10
Blodplasma - - - -
Vilosoy - 5 2 -
Fiskemel - - - -
Kagemix - - - -
Svinefedt/olie 2 2 - 2
Koncentrat 50 50 50 50

 

Fakta om animalske proteiner:

Blodplasma og fiskemel er rigtig gode proteinkilder til smågrise. Forsøg fra SEGES (meddelelse nr. 846) viser, at man med animalsk protein opnår en forbedret foderoptagelse og daglig tilvækst med et lavt foderforbrug. Derudover indeholder blodplasma immunoglobuliner, der styrker grisens immunforsvar.  
 
Forsøget fra SEGES kan ses i tabellen nedenfor. Her ses en fuld vækstperiode fra 7,1 kg – 30,5 kg. 
 
Gruppe 1 2 3 4
 

Kontrol        

+ 2.500 ppm zink

Daka Porcine Plasma

Daka Porcine
Plasma
+ 2.500 ppm zink

Antal indsat 364 364 364 364
Hele perioden (7,1 kg - 30,5 kg)
Daglig tilvækst g/dag  454 477 468 501
Foderoptagelse, FEsv/dag  0,8 0,83 0,82 0,87
Foderudnyttelse, FEsv/kg   1,68 1,66 1,66 1,64

 

For den fulde koncentrat-oversigt fra Vilomix, se her