Høj risiko for mykotoksiner varsles i Danmark

Ifølge en artikel fra Biomin bragt i Effektivt Landbrug er der en høj risiko på 73 procent for udvikling af især DON-mykotoksin i vinterhvede i de kommende uger i den nordeuropæiske region, som Danmark ligger centralt i. 

Høsten nærmer sig, og nyt korn skal tages i brug, som vi endnu ikke kender kvaliteten af og som indebærer risiko for toksiner.

Størstedelen af toksiner dannes på marken inden høst (bl.a. DON-mykotoksiner/fusariumtoksiner). Derudover kan der være toksiner i kornet, som dannes under lagring. Høje niveauer af toksiner vil give negative produktionsresultater, men forekomst af mange toksiner med lave niveauer kan også have en påvirkning på besætningen.

Kornet er aldrig den samme fra år til år, da det kommer an på mange forskellige forhold i løbet af dyrkningsperioden og lagringen. Vådt og koldt vejr giver gode vækstforhold for fusariumtoksiner, hvilket vi havde i slutningen af foråret i år.

Ifølge Biomin kan der forventes høje niveauer af disse toksiner i hvede i år - men også i majs. Konsekvensen af dette er velkendt og kan være problemer i besætningen med reproduktion og immunforsvar, forhøjet dødelighed, dårligere mælkeydelse hos søer og lavere tilvækst hos smågrise. Disse problemer vil have en negativ påvirkning af bundlinjen!

Omkostningen for overstående produktivitetsnedgang vil typisk være højere end tilsætningen af en toksinbinder i mineralblandingen.

Vilomix har udviklet produktet X-Bond til at eliminere og forebygge denne risiko.

X-Bond er en 3-komponents toksinbinder, der ikke blot binder og deaktiverer naturligt forekommende mykotoksiner. Den understøtter også grisens sundhed og produktivitet ved at have det helt rette ernæringsmæssige indhold.

Kontakt din Vilomix foderrådgiver for at få en snak om forebyggelse af mykotoksiner i dit foder vha X-Bond