Høsten 2021

Indholdet i årets høst er ved at være opgjort hos SEGES. Samlet set i hele landet indeholder kornet en højere vandandel, mindre energi, men mere protein. Fosforniveauet er stort set identisk.

Som de fleste andre år ser vi en stor variation i vandprocent og proteinindhold rundt omkring i landet, hvilket igen er en klar opfordring til at få analyseret eget korn for vand og protein.

Kornet er generelt mere vådt og dermed mere tungt samt nemmere at formale ift. korn fra høsten 2020. En højere vandprocent hænger uløseligt sammen med lavere energi, så der vil i såfald være behov for at hæve fedtandelen i blandingen til søer og smågrise. Der er desuden op til 0,5 procentenheder mere protein i kornet i år, hvilket betyder mindre sojaskrå.

Nedenfor er der vist et eksempel på, hvad det nye korn betyder af ændring i din diegivningsblanding. Med nedenstående kornråvare og -fordeling, skal der tilsættes 0,5% mere fedt/olie og 0,4% mindre sojaskrå.

Ligeledes gælder mindre proteinråvarer og højere fedtandel i de andre blandinger for at bevare samme næringsstofniveau.

 
Det er desuden vigtigt at sikre sig lagerfast korn, så der ikke dannes lagertoksiner henover det næste år.

Formalingsgrad

Det er vigtigt at tjekke formalingsgraden til alle dyregrupper ved brug af nyt korn for at opnå den bedste foderudnyttelse og tilvækst. Ligesom det er vigtigt løbende henover året at tjekke op på, at det fortsat ser fornuftigt ud, eller der skal skiftes sold eller justeres. Nedenstående er den vejledende procentfordeling.

Dyregruppe

Under 1 mm

1-2 mm

Over 2 mm

Søer og polte

50%

35%

15%

Slagtesvin og smågrise

Min. 60 - 70%

30 - 40%

0%

 

Kontrolvejning

Bliver vægtfylden ikke revurderet, risikeres det, at grisene ikke får tildelt den korrekte fodermængde.

Tørfoder

Er den ønskede foderstyrke 3,5 FE, og med en vægtfylde på 0,6 kg pr. liter foder, skal foderkassen indstilles til 1,7 liter ved tre daglige fodringer. Hvis den reelle vægtfylde på foderet er 0,5 kg pr. liter foder, bør foderkassen være indstillet til 2,1 liter. Korrigeres der ikke for foderets vægtfylde, fodres der således 1,2 liter for lidt pr. dag. Dette er svarende til en underdosering på 19%.

For at fastsætte foderets vægtfylde skal der afvejes minimum 4 automater per hhv. 1, 2 og 4 liter. 

Ønskede foderstyrke / ((FEso.sv * vægten af én liter foder) / antal fodringer) = antal liter

Eksempelvis: 3,5 FE / ((1,11 * 0,5) / 3) = 2,1 liter

Vådfoder

Kontrol af udfodring af vådfoder er specielt vigtigt, hvor mængden er lille - f.eks. i farestalden. 

  • Vælg 5 stier, hvor der skal udfodres samme mængde f.eks. 3,5 FEso pr. dag. Det vil være stier med søer lige før eller lige efter faring
  • Noter ventilnr. og hvor mange kg foder der bør udfodres hvert sted
  • Opsaml foderrationen og vej den udfodrede mængde. Beregn afvigelsen mellem planlagt og udvejet mængde for hver foderventil.

Som gennemsnit bør forskellen mellem kontrolvejet og planlagt fodermængde ikke være over 0,5 kg. Forskellen mellem højeste og laveste kontrolvejede mængde må højst være 1,0 kg. Hvis afvigelserne er større, skal fejlen findes og rettes.

Husk at få sendt dine kornanalyser til din Vilomix fodringsrådgiver

Optimering efter egne kornanalyser sikrer, at du får den bedste produktionsøkonomi. For meget eller for lidt protein kan være fordyrende eller tabsgivende.