Hvad gør vi ved varmestress?

Grise kan kun svede i et begrænset omfang, så de er nødt til at håndtere de høje temperaturer på en anden måde for at undgå at overophede. Hvordan kan vi undgå den potentielle produktivitetsforringelse af varmestress?

Varmen har allerede indfundet sig i år, og der kan være udsigt til endnu et par måneder med høje temperaturer.

Grise kan kun svede i et begrænset omfang, så de er nødt til at håndtere de høje temperaturer på en anden måde for at undgå at overophede. I naturen vil de søle huden til i vand eller mudder for at afkøle sig.

Høje temperaturer kan forårsage problemer især i farestalden,  hvor søerne kan reagere med nedsat ædelyst og for dårlig mælkeydelse.

I drægtighedsstalden kan man opleve pludselige dødsfald hos højdrægtige søer på grund af overophedning og hedeslag.

Men man kan også opleve, at smågrise og slagtesvin bliver belastede af høje temperaturer.

Hvis der er etableret overbrusning i staldene, kan dette være med til at holde temperaturen nede.

Forebyg problemer med varmestress

Det er vigtigt at sætte ind på flere parametre for at imødegå problemer med varmestress:

  • Kontrollér, at vandforsyningen er i orden, og at alle vandnipler giver tilstrækkeligt med vand
  • Kontrollér, at ventilationen fungerer optimalt, så der kan sikres et godt luftskifte
  • Øg koncentrationen i foderet, så dyrene kan opnå samme energioptagelse ved mindre foderoptag
  • Tilsæt betain i mineralblandingen

Betain er et vitaminlignende stof, som regulerer dyrenes væskeomsætning i kroppen.

Betain anvendes i stor stil i besætninger i Syd- og Østeuropa, hvor sommertemperaturerne kan ligge på omkring 35-40 grader.

Doseringen af betain ligger indenfor intervallet 600 – 1000 mg/FE.

3 måneders fodring med den høje dosering vil koste omkring 5-6 kr/årsso.
 

Kontakt din Vilomix rådgiver for en snak om varmestress og om tilsætning af betain i den varme periode