Mælkesuppe - et godt redskab

Mælkesuppe, der består af startfoder, mælkepulver og vand, er godt for de mindste grise omkring - og lige efter - fravænning. Ved tildeling af mælkesuppe fra dag 1-7 kan der opnås et højere foderoptag og daglig tilvækst. Det kan derfor være et rigtig godt redskab, hvis der skal sættes ekstra skub i tilvæksten i klimastalden.

Vi anbefaler, at der er fokus på følgende, hvis der tildeles opblødt foder:

  • Fokus på hygiejnen – grisene skal have ædt op efter ca. 15 min.
  • Tildel max. 2 x dagligt, 1 ltr. suppe til 10 grise ca.
  • Opblanding af mælkesuppe skal helst ske ved 45-55 grader varmt vand, da det sikrer en homogen suppe
  • Mælkesuppen skal gerne være 30 grader ved udfodring, da det fremmer ædelysten hos grisene
  • Det er vigtigt, at der er ædepladser nok ved langkrybberne, så alle kan komme til
  • Ad. libitum adgang til tørfoder er vigtigt – sørg for at automaterne er indstillet korrekt
  • Grisene vokser af tørfoder og ikke af vand

 

Opskrift på mælkesuppe:

5 liter vand
1 litermål Elitemilk Pigi
2 litermål startblanding


Vand og mælkeerstatning blandes, og mælken udrøres grundigt. Herefter tilsættes startblandingen, og der udrøres igen grundigt. Suppen henstår i 5-10 minutter inden udfodring.

 

Vil du have flere gode råd til fodring og management omkring fravænning, så læs mere om vores startblandinger her

Fra en af vores kunder har vi modtaget denne video, der viser, hvor godt mælkesuppe aktiverer grisene.