Nyt projekt med SEGES Svineproduktion omkring zinkfri fodring

For at imødekomme de udfordringer svineproducenter vil møde i år 2022, når medicinsk zink ikke længere kan anvendes mod fravænningsdiarre, har Vilomix startet et nyt projekt for at løse hjemmeblandernes fremtidige udfordringer i samarbejde med SEGES Svineproduktion. Målet er at udnytte hver organisations ekspertiseområder og i fællesskab finde løsninger, der kan komme alle svineproducenter til gode.

I juni 2022 er det senest slut med at anvende medicinsk zink i dansk svineproduktion. Det vil stille nye krav til både den enkelte svineproducent, men også til industrien som leverer løsninger til de danske svineproducenter.

Derfor har Danish Agro-ejede Vilomix, der specialiserer sig i kundetilpassede vitamin- og mineralblandinger til hjemmeblandersegmentet, samlet en række aktører, der hver især repræsenterer, de områder som svineproducenterne nu i højere grad skal fokusere på. Samarbejdet består af Vilomix, SEGES Svineproduktions zinkberedskab og udvalgte landmænd samt deres besætningsdyrlæger.

”Vi påbegynder samarbejdet for at udnytte hinandens ekspertiseområder, så vi i fællesskab kan hjælpe de danske svineproducenter med en så effektiv overgangsperiode som muligt. Vores mål er at finde de løsninger, som kan sikre den lavest mulige nedgang i produktionsniveau for svineproducenterne, når der ikke længere må bruges medicinsk zinkoxid,” siger Kristina Sørensen, Produktchef, svin for Vilomix. 

Der kommer ikke en vidunderløsning
For aktørerne i det nye samarbejde er det essentielt at arbejde ud fra, at der ikke kommer en en-til-en erstatning til medicinsk zink, da der unægteligt vil opstå nye problematikker hos svineproducenterne.

”Medicinsk zinkoxid anvendes for at få grisene godt igennem fravænningen, men det dæmper også nogle af de udfordringer, man ellers måtte have i besætningen. Vi vil gerne i samarbejde med svineproducenterne blive klogere på de fravænningsudfordringer, der opstår, når vi fjerner zinkoxid. Det er vigtigt, at svineproducenterne allerede nu arbejder med de faktorer, der skal til for at lykkes med opgaven, så længe de stadig kan ty til zinkoxid, hvis problemerne skulle løbe løbsk” siger Kristina Sørensen og fortsætter:

”Skal man komme fravænningsproblematikken til livs, er det essentielt, at man tænker i nye baner. Man skal have fokus på management, hygiejne, fodersammensætning, staldmiljø, staldindretning, besætningens sundhedsstatus og få alle disse dele til at spille sammen og gå op i en højere enhed.”

Det handler om læring
Det er unægtelig en stor opgave at udfase medicinsk zink, og tiden op til og efter skæringsdatoen i 2022 vil være præget af usikkerhed og uvished. Projektet er derfor søsat for at skabe et læringsrum, hvor deltagerne har mulighed for at afprøve forskellige tiltag i tæt samarbejde med Vilomix og SEGES Svineproduktion, mens det stadig er muligt at bruge medicinsk zinkoxid.

Michael Nielsen er griseproducent ved Slangerup og ejer gården Tilsbæk med 850 søer og produktion af smågrise.

Motivationen for Michael Nielsen for at deltage i projektet er at få erfaring omkring, hvordan zinken kan udfases uden, at man oplever et forøget medicinforbrug.

På besætningen har man været lidt i gang allerede, men åbner nu døren for at få sparring omkring, hvordan man kommer videre i arbejdet.

"Jeg synes, det er spændende at få besøg af eksperterne og få udvekslet ideer, holdninger og viden med hinanden og på den måde blive klogere på, hvad der egentlig skal til af tiltag for at knække koden, der passer til vores produktions setup", udtaler Michael Nielsen.

De rigtige aktører
At Vilomix har taget initiativ til at få endnu flere besætninger til at reducere medicinsk zink er den rigtige vej at gå. Det mener Poul Bækbo, chefkonsulent i Ernæring & Sundhed og en del af zinkberedskabet i SEGES Svineproduktion. Zinkberedskabet har eksisteret siden 2018, og derfor faldt det i god jord, da Vilomix kontaktede SEGES Svineproduktion med henblik på et samarbejde.

”Vi har brug for at samle erfaringer fra besætninger, som går forrest ved at udfase medicinsk zink, for derved sammen med igangværende forskningsprojekter at finde de bedste løsninger til alle svineproducenter den dag, hvor den medicinske zink bliver sat på hylden” siger Poul Bækbo og fortsætter:

Vi er altid interesserede i at sparre med aktører i erhvervet, som har specialiseret viden og indsigt i de udfordringer, landmændene står overfor. Vi går en usikker fremtid i møde, som vil udfordre de danske svineproducenter på mange fronter. Derfor giver et projekt som Vilomix’ rigtig god mening, da vi skal holde produktionsniveauerne og sundheden i de danske stalde oppe.”

 

Vil du vide mere om zink projektet, kontakt da en af vores rådgivere her