Nye slagtesvinsnormer

Normer til ungsvin ændres og nedjustering af 3 aminosyrer i samtlige normer

Forbedret produktionsværdi med ny ungsvin norm

Aminosyreprofilen til ungsvin (30-45 kg og 30-55 kg) hæves på baggrund af nye forsøg. Forsøgene bygger på en ny samlet forbedret produktionsværdi, som er beregnet ud fra foderforbrug, tilvækst og kødprocent. Profilen vil blive hævet med 0,2 g lysin, samt 2 g råprotein, hvilket vil give et lavere foderforbrug på 0,1 FEsv/kg tilvækst.

Dette betyder en dyrere ungsvineblanding, men med et forventeligt lavere foderbrug, højere tilvækst og øget kødprocent. Hvis foderforbruget falder med 0,1 FEsv/kg tilvækst hos 30-55 kg grise, kan der forventes en besparelse på 2,3 kr. pr gris. 

Aminosyrerne Isoleucin, Leucin og Histidin er sænket for alle slagtesvinsnormer til smågriseprofilen. Baggrunden for dette er, at forsøg ikke har vist en forskel i produktivitet fra nuværende niveau til det nye lavere niveau.

Dette har dog ingen betydning for prisen, da råproteinniveauet i dag er så højt, at aminosyrerne ligger højere end normen.

Hvis du ønsker du at høre mere om de nye normer og hvordan du hæver produktionsværdien i din besætning, kontakt da din Vilomix fodrrådgiver.

 

Maj 2016