Ad lib foderautomater til søer i farestalden

Der bliver gjort mange forkromede tanker om hvilken foderstrategi, der skal anvendes i farestalden, for at soen opnår den maksimale mælkeydelse. Men hvad nu hvis man selv lod soen styre, hvor meget den ville have at æde.

Søerne kan ligge med flere grise og kuldvægten stiger

Nogle af vores udenlandske kunder har gjort sig nogle bemærkelsesværdige erfaringer med opsætning af ad lib. automater i farestalden.

Søerne bliver fodret efter den almindelige volumendosere frem til dag 4 efter faring. Herefter kan soen selv bestemme hvor meget foder den vil have, ved at aktiverer en pal på ad lib. automaten. Der er mulighed for at indstille på automaterne, hvor meget soen skal gøre for at aktivere palen og dermed mængde af foder. Således kan det styres at større søer ikke tager på i farestalden og sikrer at de mindre søer har let adgang til foder.  

Resultatet har været, at soen kan ligge med 1 til 2 flere grise og med en lidt større kuldvægt på omkring 200 g./gris på ad lib. automaten. Samlet har man altså konstateret en fremgang i den samlede fravænningsvægt i niveauet 10-12 kg. En mulig medvirkende faktor til at ad lib. automaten er en succes er, at det kan være en udfordring at have en ensartet kontinuitet i, hvordan foderet bliver stillet op i farestalden på sites med 3-5.000 søer.

I Danmark har vi i stigende grad anvendt udenlandsk arbejdskraft i svineproduktionen, hvilket også stiller krav til, hvordan man får lagt retningslinjerne for de managementmæssige procedurer med henblik på at opnå høje stabile produktionsresultater.

Set i den sammenhæng kan ad lib. fodring derfor være interessant. Har man i forvejen en høj grad af management omkring foderstrategien i farestalden, er der nødvendigvis ikke noget at hente ved at praktiserer ad lib. fodring. Omvendt, kan man opnå samme resultater med denne automat, vil det være en arbejdsmæssig lettelse. Ad lib. automater til diegivende søer kan fås i flere udformninger og den viste automat er en mulighed ud af flere der er mulige at købe på markedet.