Nye anbefalinger til diegivende søer

Bedre produktivitet hos den diegivende so, med optimal gødningskonsistens hos pattegrisene

VSP har revurderet normen til diegivende søer, da praksis har vist at give lind gødning hos flere besætninger end forventet med 125 g. råprotein.

Igangværende forsøg med lavere råprotein niveau har vist ikke at have nogle negative økonomiske konsekvenser på produktiviteten. Tværtimod kan grisene lidt bedre tåle foderet.

Det er dog stadig uvis hvor langt ned man kan gå i råprotein niveauet og derfor hedder anbefalingen indtil videre 7,7 g. lysin. og 120 g. råprotein som opnås ved at sænke leucin, Histidin og Valin.

Med normen på 7,7 g. ford. lysin opnås følgende:

  • Bedre malkeevne
  • Mindsket vægttab hos diegivende søer
  • Øget total kuldvægt

Vilomix har indtil nu anbefalet 7,4 g. ford. lysin og 118-120 g. råprotein. Men med de nye anbefalinger fra VSP ændres disse. Vi anbefaler derfor også at ændre til 7,7 g. lysin og 120 g. råprotein, for at få søerne til at præsterer bedst muligt.

Hvis du ikke allerede har fået hævet din aminosyreprofil, kan du kontakte din Vilomix foderrådgiver og få en snak om dette.

 

November 2016