Vores anbefalinger og løsninger til "Ingen Zink"

Der er intet produkt som kan erstatte zink 100 % på nuværende tidspunkt, men gode råvarer, evt. tilsætning af blodplasma eller probiotika, kan være med til give en bedre fordøjelse og optimal gødningskonsistens, som derved letter overgangen omkring fravænning.

Med øget kuldstørrelse og mindre fravænnede grise er der ikke færre problematikker omkring fravænning end tidligere - Tværtimod! Det er derfor nødvendigt at tænke i retning af anvendelse af bedre råvarer i startblandingen og eventuelle nye produkter på markedet, som kan være med til at hjælpe smågrisene igennem fravænningsperioden og ikke mindst sikre en fortsat høj produktivitet.

Nedenfor er listet nogle af de råvarer, som vi anser for at have en gavnlig effekt på mave-tarmsundheden og produktiviteten.

Råvarevalg til de mindste grise

Det rette råvarevalg er helt centralt og afgørende for at lykkedes med at reducere brugen af medicinsk zink. Både protein- og kulhydratkilderne, skal være af højeste kvalitet. Mælkeprotein og sojaproteinkoncentrat (Vilosoy) samt let fordøjelige varmebehandlede stivelseskilder og mælkesukker i afbalanceret foder er alfa og omega.

Blodplasma

I Vilomix har vi de seneste år anvendt en del plasma i fravænningsblandinger. Plasma har en høj fordøjelighed og der er indikationer på, at grisene kan optage immunstoffer fra plasmaen og derved opnå en betydelig bedre fravænningsstart, grundet en forbedret immunitet. Plasma kan ikke anvendes af UK producenter.

Mikroindkapslet zinkoxid

I alle vores Danstarter anvendes mikroindkapslet zinkoxid, som zinkkilde. Det unikke ved denne zinkkilde er, at zinkoxiden først frigives nede i tarmen, hvor den skal have sin virkning. Effekten har i forsøg vist at være 25 gange så effektiv som alm. zinkoxid.

Tangmel

Nogle få af vores kunder har afprøvet delvis at erstatte medicinsk zink med tangmel. Erfaringerne har indtil videre være positive, men det tyder også på at være meget afhængig fra besætning til besætning. Vi arbejder forsat på at få yderligere erfaringer, men indtil videre interessante indikationer.

Probiotika

Der udbydes en række probiotika på markedet, der alle har til formål at styrke grisens mave-/tarmflora. I alle Vilomix’s Danstarter er der tilsat Bioplus 2B, der er et mælkesyreprobiotika. Sammen med organiske syrer fra syre-serien BioPro og letfordøjelige råvarer er det med til skabe grundlaget for en problemfri fravænning.


Zinkreduktion – hvad skal jeg gøre?

Vi er i Vilomix meget fokuserede på at hjælpe til reduktion i brugen af medicinsk zink. Det er ikke en let øvelse og der findes pt. ikke et enkelt produkt, der kan reducere forekomsten af fravænningsdiarre som medicinsk zink.

Kombinationen af god management og kundetilpassede foderløsninger er vejen til at komme i mål. En effektiv løsning i en besætning, er ikke nødvendigvis effektiv i en anden besætning. Kontakt din Vilomix rådgiver for at høre om forslaget til netop din besætning.

 

December 2016