Korrekt temperatur i farestalden

På dette tidspunkt af året hvor der er koldt udenfor, kan temperaturen i farestalden være udfordrende. Specielt i gamle stalde med dårlig isolering

Korrekt klima i stalden er vigtig for grisenes sundhed og trivsel. Smågrise har det største krav til høj temperatur, hvorimod søer og slagtesvin har et lavere.

Jo større overflade der er ift. kropsvægt (grise), betyder større frigivelse af varme til fx gulvet. Derfor er det vigtigt at varme stalden op til korrekt temperatur.

Den korrekte temperatur

For nyfødte smågrise skal der helst være 32-36oC og for søer 15-20oC. Der er derfor behov for at lave et kompromis ift. staldtemperatur.

Ofte taler man om den termoneutrale zone, hvor grisen ikke skal hverken bruge energi på at varme gulv/inventar op eller afgive varme. Befinder grisens sig i denne zone, har den nok energi til at komme til yveret og få mælk - uden at bruge unødig energi.    

Men som det ses i grafen præstere søer godt ved lavere temperatur.

Du bør derfor tilstræbe at have 20-22oC i farestalden. I smågrisehulen derimod skal der gerne være 32-34oC, således at grisene kan ligge sig her, når de ikke får mælk. Brug gerne et laser-termometer ved forberedning af farestald, for at sikrer at der er den korrekte temperatur.

Vær også opmærksom på at nogle endevægge kan være koldere end i midten af stalden. Placer derfor gerne de største grise længst ude, så de mindste ikke er i risiko for at blive afkølet.

Bemærk at dette blot er en indikater. Du bør altid se på hvordan grisene ligger og opføre sig!

 

Januar 2018