Problemer med salmonella hos slagtesvin

Salmonella i slagtesvinebesætninger er et dyrt bekendtskab

Fradrag på afregningsprisen på 2% ved at gå fra niveau 1 til niveau 2, betyder minus 15 kr./slagtesvin. Ryger man videre til niveau 3, er fradraget dobbelt så stort. Så der er et klart økonomisk incitament i at holde besætningen i det lave niveau 1.

Om vinteren øges risikoen for salmonella ofte pga., at indeklimaet i mange stalde bliver belastet af lavt luftskifte etc.

I disse perioder oplever vi ofte henvendelser, hvor salmonella er blevet et problem.

Nedenfor ses en række fodringsmæssige tiltag til at holde en god mave-tarmsundhed. Foruden disse tiltag anbefales det at kalke stierne efter vask, for at undgå at salmonella forbliver i stierne.

Fodringsmæssige tiltag til at sikrer en god mave-tarmsundhed:

Grovere formaling af foderet

I bestræbelsen på et så lavt foderforbrug som muligt, formales foderet som regel så fint som praktisk muligt. Og dette er en velkendt risikofaktor i forhold til forekomst af positive kødsaftprøver. Ved grovere formaling må forventes et øget foderforbrug. Forringet foderudnyttelse med +0,10 FE/kg tilvækst koster ca. 12 kr. pr. slagtesvin, men så galt behøver det ikke at gå. Hvis man holder sig til anbefalet sigteprofil på ca. 60% partikler under 1mm og 40 % partikler mellem 1-2 mm (afvejet i korn-delen), vil foderudnyttelsen også holde sig på et acceptabelt niveau.

Minimum 25 % byg

Da byg indgår i det meste slagtesvinefoder opfylder de fleste allerede denne anbefaling. Suppleres fx med 10 % havre koster det 5-6 kr./slagtesvin pga. dyrere foderenhedspris. Dette skal gøres for at bidrage til en god mave-tarmsundhed. 

Moderat proteinindhold

Reduktion med 5 g. ford. råprotein/FE giver en besparelse på 4 kr./slagtesvin. Men dette tiltag kan tilgengæld medføre lavere kødprocent - så vær opmærksom på dette! -1% kød koster 11 kr./slagtesvin.

Vådfoder

Vådfoder er positiv i forhold til at have en god bakterieflora, dog kun hvis pH er tilstrækkelig lavt, dvs. under 5. For at opnå et naturligt lavt pH, kan der bruges tempereret vand (25oC) til vådfodertanken. En højere temperatur øger fermenteringen og medfører lavere pH i vådfoderet. Er dette ikke muligt kan pH afstemmes ved tilsætning af ca. 2 promille myresyre til vådfoderet. 2 promille myresyre koster, hvis det skal tilsættes konstant i alle fodringer, ca 10 kr./slagtesvin. For at kunne håndtere myresyre er HACCP-registrering påkrævet.

Tilsætning af organisk syre i foderet med 0,5-1,0 %

Står man med et salmonella problem bør man have fokus på at sikrer at få en bedre mave-tarm sundhed. Overstående tiltag kombineres med tilsætning af organisk syre i foderet.

0,5% blandingssyre i foderet er i langt de fleste tilfælge tilstrækkeligt og koster mindre end 10 kr./slagtesvin. Er du dog røget op i salmonella-niveau kan det være hensigtsmæssigt at tilsætte 1 % syre i en periode. Ved tilsætning af organisk syre opnås der som regel en generel forbedring af besætningens trivsel herunder især mave-/tarmsundhed. Mineralblandinger tilsat organisk syre krævet ikke HACCP-registrering.

 

Februar 2018