Behov for øget fokus på de små fravænningsgrise

Fravænning af 4,5-6 kg grise stiller større krav til management og fodersammensætning

Det højnede krav til effektivitet har resulteret i en faldende fravænningsvægt. Det stiller øgede krav til management og klimastalden, så dødeligheden holdes lav samt sikring af et tilfredsstillende produktionsresultat. Det er muligt at opnå 500g daglig tilvækst fra en gns. fravænningsvægt på 5,5 kg, men det kræver nøje planlægning og en øget arbejdsindsats. Ligeledes stiller det større krav til fravænningsfoderet. Følgende fire punkter bør prioriteres:

Desto lavere fravænningsvægt desto større krav til foderet. En lav fravænningsvægt jo højere indhold af letfordøjelige råvarer, som f.eks. mælk og blodplasma (blodplasma er ikke lovligt i UK og OUA produktion)
Små grise, som æder for lidt, eller slet ikke, efter fravænning kan hjælpes på vej med tildeling af fodersuppe. Fodersuppe er et mix af startfoder/mælk og vand. Der tildeles max. 1 liter pr. 10 grise morgen og aften. Det er vigtigt, at der ikke tildeles mere da grisen kun vokser af tørfoderet hvorimod mælk og vand kun er hjælpestoffer til at lette overgangen fra somælk til foder. 


1. Tildeling af foder fra dag 7-10 i farestalden

Der skal tildeles frisk foder 2-3 gange dagligt, og ikke mere end der er ædt op til næste fodring. Det er vigtigt at fodre ofte, så pattegrisene aktiveres til foderoptag. Målet er min 0,8-1 kg optaget foder pr. gris før fravænning. På trods af en ihærdig indsats, så vil op imod 40 % af grisene ikke have ædt foder før fravænning.

2. Ved fravænning skal klimastalden være vasket, rengjort og desinficeret

Stalden skal være udtørret, så sygdom og frysende grise undgås. Stalden opvarmes til 28 grader, eller samme temperatur som under overdækningen i to-klimastalde.

3. Foder- og vandoptag

Det er vigtigt, at der er ædepladser og vand nok. De fysiske rammer bør ikke hæmme grisenes ædelyst og foderoptag. Vilomix anbefaler max. 20-22 grise på hver side af rørfoderautomaten, max. 10 grise pr. vandventil og 15 pr. vandkop.

4. Opstart i klimastalden

De første 10-14 dage har specielt de mindste behov for hjælp til at komme til fodertruget, og derfor skal der som minimum fodres 4-6 gange dagligt. Det kræver, at soens rolle overtages ved alle fodringer; vandventiler og foderautomater skal aktiveres og ligeledes grisene, så de kommer til truget - det svarer lidt til, at soen i farestalden kalder smågrisene til fodring. 
Det er nødvendigt at fastholde denne procedure indtil smågrisene selv har lært at æde. Der er desværre ingen lette genveje. Forsøg har vist, at smågrise kan gå i op til 3-5 dage før de optager foder af betydning, og det er specielt de grise, der ikke har lært at æde før fravænning. Manglende foderoptag giver for lav tilvækst, øget foderforbrug og en højere diarrefrekvens - tarmen tager skade af manglende foder.

 

November 2018

Pigimeal 4

Fuldfoder til smågrise (3-8 kg) er baseret på letfordøjelige råvarer, som er tilpasset de mindste grise. Mikroindkapslet zink og organiske mikromineraler samt syre sikrer højeste optagelse og en velfungerende mave-tarmflora. 

Danstart 225

Koncentrat som blandes med egen hvede, fiskemel og fedt. Samt mulighed for tilsætning af blodplasma. Også i denne blanding er mikroindkapslet zink, organiske mikromineraler og syre tilsat, hvilket sikrer højeste optagelse og en velfungerende mave-tarmflora. 

Baby Milk 18/18

Mælketilskud som forbedrer startblandingen og de mindste grises opstart. Den kan både tilsættes tørblandingen, samt som en del af mælkesuppen. 

Opskrift til fodersuppe:
5 dele vand
1 del Baby Milk 18/18
2 dele startblanding