Køerne skal ikke opdage, at det er weekend

Sådan siger Bent Pedersen, Stenderup, som fortsætter, ”Stabilitet er alfa og omega for en velfungerende malkekvægsbesætning – lige fra nyfødt kalv til malkeko”.

Mineralblandingen til Bent Pedersens køer er blevet løbende tilpasset igennem årene, så der er opnået meget tilfredsstillende resultater. Dette sker i et samarbejde mellem Bent Pedersen, den lokale fodringskonsulent og rådgiver John Snede fra Vilomix, som bidrager med supplerende rådgivning på mineralområdet.

Stabilitet er alfa og omega for en velfungerende malkekvægsbesætning – lige fra nyfødt kalv til malkeko

”Når man ligger nr. 1 på listen over topydelser hos RDM i Danmark – og man har været kredsmester i flere kvartaler på reproduktionseffektiviteten - føler man ingen trang til at undersøge, om køerne evt. kunne klare sig med mindre”.

FAKTA:

  • 140 årskøer Rød Dansk Malkerace
  • 11746 kg mælk – 4,30% fedt – 3,64% protein
  • 933 kg fedt + protein pr ko
  • Racens bedste resultat nogensinde
  • Gården drives af Bent og fru Lene sammen med et par medhjælpere

Kontakt en Vilomix rådgiver for yderligere info