pHix-up

pHix'er vommen - Hovedparten af køer i starten af laktationen, og ca. 20% af de danske køer, står med sur vom i kortere eller længere perioder

Ved fodring med store mængder majsensilage og korn, eller en stor mængde kraftfoder ift. grovfoder, øges syreproduktionen i vommen, og der sker et fald i vom-pH. Dette giver lavere fedtprocent i mælken og dårligere omsat foder.

  • pHix-up påvirker vom-pH positivt her og nu, og over længere tid, så der undgås fald i pH-døgnrytmen.
  • Kan anvendes i alle foderrationer – også i rationer med sodakorn og i økologiske besætninger.
  • Reducerer produktionen af CO2 i vommen og mindsker derved risikoen for løbedrejning.
  • Påvirker ikke ædelysten til foderet ift. natriumbikarbonat.
  • Modsat natriumbikarbonat øger pHix-up ikke gyllemængden.

pHix-up  er udviklet af Timab i Frankrig. Produktet er baseret på flere års forskning og udvalgt på baggrund af hundredevis af test på forskellige råvarer der neutraliserer syrer i vommen.

Forsøg har vist god effekt

Under ”stressede” fodringsforsøg har pHix-up vist god effekt på vom pH og ydelse ift. kontrolhold.

Forsøget er lavet med en grundration, der suppleres med 1 kg (blå), 2 kg (grøn) eller 3 kg (gul) ekstra korn, for at presse vom pH ned. Køerne, der tildeles pHix-up, fastholder et højere vom-pH, og har kortere tid over døgnet med lav vom pH. Hvis vom-pH er for lavt omsættes foderet dårligt og fedt% i mælken bliver lav.

pHix-up er en stærk base, der neutraliserer syrer i vommen. pHix-up virker som en bredspektret pH-regulator. Det virker ved alle pH-niveauer, modsat natriumbikarbonat, der kun virker effektivt ned til pH 6.

Det betyder, at pHix-up også har stor effekt mod de udprægede fald i vom-pH lige efter foderindtag.

pHix-up hæver vom-pH og giver langvarig stabilisering af vommen så omsætningen af foderet forbedres og ydelsen og fedtprocent i mælken stiger.

  • pHix-up erstatter natriumbikarbonat i forholdet 1 del pHix-up til 2 dele natriumbikarbonat.
  • Dosering afstemmes efter rationen.
  • Typisk anvendelse er 50-100 g, svarende til den halve mængde af natriumbikarbonat.
  • pHix-up kan indblandes i dit mineralfoder eller leveres i 25 kg sække til direkte anvendelse i fuldfoderrationen.

Kontakt os for yderligere information