KORNKVALITETEN I BUNDEN AF SILOERNE

Udgivet: 27-06-2024

Når du når bunden af kornsiloerne og tømmer dem, er der en større bestanddel af beskadigede kerner og urenheder, som er mere modtagelige overfor mikrobiel vækst. Derudover vil der desuden oftest være et forhøjet niveau af toksiner og jordbakterier. Der kan være tale om en kombination af ovenstående, men det kan også være én af tingene, der driller mere end den anden.

Oplever man i stalden en øget forekomst af kastninger, manglende brunst, rød/hævet vulva, manglende mælkeydelse eller udskudt endetarm, er det et klart tegn på et forhøjet toksinniveau, og det vil være oplagt at tilsætte toksinbinder i en periode for at afhjælpe problemet.

Vilomix anbefaler:

  • Tilsæt X-Bond® Premium med 1-4 kg/tons foder, indtil siloerne er tømt og den nye høst er stabil. Det koster ca. 45 kr./årsso ved 1 kg, hvis det tilsættes i mineralblandingen året rundt, hvis det tilsættes både i diegivning- og drægtighedsblandingen.
  • Sørg for at rengøre dine siloer grundigt inden der kommer nyt korn ind.
  • Fortsætte med minimum 1 kg X-Bond® Premium/tons foder som forsikring mod produktionsudsving.

Janni Fjeldbo
Rådgiver
jafj@vilomix.dk
+45 2894 9824

Hvis du derimod oplever en forhøjet dødelighed som følge af gaspustere, så er det i højere grad jordbakterier, der er på spil. I den situation vil det være bedre at tilsætte et probiotika som Bioplus YC eller Bactocell. Tilsætning af probiotika koster ca. 3,5 øre/FE at anvende. Det samme gør tilsætning af  X-Bond® Premium. Tilsættes en kombination af toksinbinder og probiotika opnås der en maksimal sikkerhed for, at den resterende kornmængde i siloen ikke giver problemer i produktionen.

Vil du vide mere om
X-BOND®?

Foderets kvalitet er afgørende for sundhed og produktivitet hos grise, og kontaminerede afgrøder med naturligt forekommende mykotoksiner kan have alvorlige konsekvenser. Dette kan resultere i nedsat ydelse og generel produktivitet hos grisene, hvilket kan medføre økonomiske tab

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler