Undgå varme i fuldfoderet

Udgivet: 06-06-2020

Varme i fuldfoderet er et typisk problem i sommermånederne. Årsagen er en kraftig vækst af de mikroorganismer; bakterier, skimmel og gær, der naturligt findes i ensilagen. Disse mikroorganismer nedbryder foderet, så det mister energi (foderenheder / MJ), og bliver uappetitligt. 

Optimale forhold for vækst af bakterier, skimmel og gær 

I sommermånederne, når foderet udtages og blandes, forbedres mikroorganismernes levevilkår. De ændrede temperatur-, ilt- og fugt- niveauer, giver optimale forhold for mikroorganismerne. Temperaturen på snitfladen, eller under den sorte plastik er høj, og forholdene for mikroorganismerne forbedret. Herved er nedbrydningsprocessen allerede i gang.

Praktiske test og det klassiske komposteringsforløb viser, at temperaturer fra omkring knap 20 grader C får nedbrydningsprocessen til at eskalere. En stor del af kim’ene (svampe og en del bakterier) lever bedst under iltrige (aerobe) forhold, og så snart den komprimerede ensilage trækkes fra hinanden, kommer der ilt til.

Øget vandindhold fremmer også processen, da vandaktiviteten er vigtig for kim, og derfor oplever mange en væsentlig forringelse af holdbarheden af foderet, når der tilsættes vand i rationen. pH i foderet skal helst være under 4 for at hæmme væksten. Desværre stiger pH, når protein i foderet nedbrydes, og tilsætning af kridt, natriumbikarbonat giver også en lille stigning, så levevilkårene forbedres. 

Skrevet af: 
Jesper Madsen
Produktchef, Kvæg
​+45 4038 1524
jm@vilomix.dk

Kombination af tørsyrer rammer bredt 

Foderet indeholder millioner af kim, bakterier, gær, skimmel og sporer, og fordelingen og mængden varierer fra den ene ensilagestak til den anden. Der vil altså være vækst af forskellige mikroorganismer og varierende årsag til varmedannelsen. Ved at anvende en kombination af tørsyrer, er det muligt at hæmme et bredere udsnit af mikroorganismerne. 

Propionsyre, myresyre og sorbinsyre går under betegnelsen carboxylsyrer, hvilke har en pH mellem 2-5, og derfor betegnes disse syrer med forholdsvis svage syrestyrker. Syrer kan forekomme på flere forskellige måder, og de er både tilstede naturligt i planter, i atmosfæren og i kroppens egne celler. For at syrer i det hele taget virker stabiliserende mod varme i fuldfoderet, er det afhængigt af at fuldfoderet er forholdsvis surt i sig selv.  

Propionsyre/calciumpropionat har en evne til at hæmme bakterier, skimmel og gær ved tilsætning i fuldfoderet. Optimale vækstbetingelser for disse svampe og gærceller er ved pH mellem 4-6,5. Nogle enkelte vil dog kunne overleve ved pH niveauer helt ned til 1,5.  

Myresyre/calcium- og natrium-formiat er primært virkende som bakteriehæmmende. Bakterier har optimale væksbetingelser ved pH mellem 6-7,5, dvs. ved neutralt pH. Ved pH under 4 er det ikke længere muligt for bakterierne at overleve. 

Sorbinsyre/kaliumsorbat har en evne til at nedsætte skimmel og gær. Sorbinsyrer forekommer primært i bær, og bruges i stor grad som konserveringsmiddel i fødevareindustrien. 

Test viser effekt 

Vilomix foretog i foråret en praktisk test kombineret med laboratorieanalyser. Testen blev udført i 2 danske malkekvægsbesætninger, hvor der blev indblandet kombinationssyreproduktet Solvita TMR Cool. Fuldfoderet blev blandet umiddelbart efter hinanden, og der blev udtaget foderprøver fra foderstrengen. Eurofins foretog analyser af foderprøverne for aerobe kim, gær og skimmel.

Resultatet viste en halvering i antallet af aerobe kim (mikroorganismer) målt som CFU pr g prøve, når der tilsættes 2-3 kg tørsyre pr tons fuldfoder. Skimmelvæksten blev reduceret til 1/10 del, sammenlignet med 0-prøven, og gær-væksten blev reduceret til 1/5-del. Dermed er det altså muligt at lave en væsentlig begrænsning i væksten af mikroorganismer i fuldfoder.

Undgå tab af værdien af foderet 

Varme i fuldfoder er lig tab af energi og penge, men det begrænses ved en god grovfoderproduktion. God ensilagekvalitet, høj hygiejne og fodermanagement, mindsker risikoen for varmedannelse. Desværre er nogle høstår årsagen til en dårlig kvalitet, ligesom en varm og fugtig sommer øger risikoen for varme i foderet. 

Ensilage, der er varmt, har ikke den samme foderværdi, som der er analyseret, og derfor forsynes koen ikke med de nødvendige næringsstoffer. En ubalanceret foderration fører til tab i ydelse og forringet sundhed. Samtidig vil en vækst i skimmel øge risikoen for toxiner – alt i alt en dårlig cocktail. Risikoen er tilstede i alle fuldfoderrationer, men kan altså holdes i skak med det rette tørsyremix.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler