X-Bond

Toksinbinderen med en effektiv 3-komponents effekt

Foderet er altafgørende for sunde og produktive grise. Derfor har det konsekvenser, hvis afgrøderne kontamineres af naturligt forekommende mykotoksiner. Ofte påvirkes grisenes vækst og den generelle produktivitet negativt med et indtægtstab som følge.

Vilomix har udviklet X-Bond for at minimere og forebygge denne risiko. X-Bond er en toksinbinder med en 3-komponents virkning, der både binder og deaktiverer naturligt forekommende mykotoksiner. Men ikke alene binder og deaktiverer den mykotoksiner - den understøtter også grisens ernæring og produktivitet med et funktionelt kompleks af næringsstoffer.

X-Bond er tilgængelig i 3 varianter - alle med en holdbarhed på 1 år.

Download flyer på X-Bond

Læs mykotoksinguiden fra Vilomix herunder:


3 komponents effekten:

  • BINDER: Lermineraler adsorberer mykotoksiner, så de ikke kan trænge ind i blodbanen
  • DEAKTIVERER: Enzymer omdanner mykotoksiner til ikke-toksiske metabolitter
  • UNDERSTØTTER: Et skræddersyet kompleks af næringsstoffer understøtter tarm, lever og immunsystem


Hvorfor ikke forebygge? X-Bond giver hurtigt udbytte

Foder, der er kontamineret med mykotoksiner, er en kendt årsag til appetittab og opkast, nedsat reproduktion og en forøget dødelighed - alt sammen resulterer det i en lavere samlet produktivitet og medfører driftstab. 

Men hvorfor vente på, at det sker? Tests viser, at X-Bond giver et positivt afkast allerede ved et fald i produktiviteten på 1%.

X-Bond giver god mening, uanset om du allerede har et problem med mykotoksiner eller gerne vil forebygge det.


Vil du vide mere om X-Bond?

Kontakt os for at høre mere