X-Bond®: TOKSINBINDEREN MED EN EFFEKTIV 3-KOMPONENTS EFFEKT

Foderet er altafgørende for sunde og produktive grise. Derfor har det konsekvenser, hvis afgrøderne kontamineres af naturligt forekommende mykotoksiner. Ofte vil grisenes ydelse og den generelle produktivitet blive påvirket med et indtægtstab som følge.

Vilomix har udviklet X-Bond® for at minimere og forebygge denne risiko.

X-Bond® er en toksinbinder med en 3-komponents virkning, der både binder og deaktiverer naturligt forekommende mykotoksiner. Men den binder og deaktiverer ikke blot mykotoksiner. Den understøtter også dyrets ydeevne og produktivitet med et funktionelt kompleks af næringsstoffer.

X-Bond® er en kombination af lermineraler, hydrolyserede gærceller og funktionelle tilsætningsstoffer - herunder enzymer, vitaminer og mineraler. 

BINDER

Lermineraler adsorberer mykotoksiner, så de ikke kan trænge ind i blodbanen

DEAKTIVERER

Enzymer omdanner mykotoksiner til ikke-toksiske metabolitter

UNDERSTØTTER

Et skræddersyet kompleks af næringsstoffer understøtter tarm, lever og immunsystem

Har dine afgrøder/dit foder højt eller lavt indhold af mykotoksiner?


Mykotoksiner er ofte ikke noget, man opdager, fordi de ikke altid påvirker foderets smag, lugt eller udseende. Påvisning med konventionelle analyser kan være vanskelig, da mykotoksiner binder sig til andre molekyler.

En anden udfordring med at finde mykotoksinerne er, at de typisk er ujævnt fordelt i de oplagrede afgrøder. Negative analyser taget i en ensilagestak eller en kornsilo kan give en illusion om sikkerhed, men er på ingen måde en garanti for, at afgrøderne er frie for mykotoksiner.

Dokumentation for X-Bond®


BINDER:

Bentonitten anvendt i X-Bond® serien er testet in vitro for at bestemme adsorberingen af aflatoksin B1 ifølge EURL metoden. Bindingsevnen i X-Bond® blev fundet til 91,16 % uanset pH niveau – og er altså over EU-kravet på 90 %.

Kilde: Vilomix/Ghent University 

bindingsevnen i x-bond® er 91,16 % og opfylder EU-kravet for aflatoksinbindere

DEAKTIVERER:

Evnen til at deaktivere toksinerne DON, FUM og ZEN er testet in vitro for X-Bond® Premium - et produkt typisk anvendt ved søer. Høje niveauer af DON, FUM og ZEN er særligt skadelige hos søer.

Allerede efter få timer er DON og ZEN deaktiveret og omdannet 1:1 til en ikke-skadelig metabolit, der ikke omdannes igen. FUM deaktiveres endnu hurtigere, og igen er processen irreversibel.

Kilde: Vilomix/Romer Labs.
 


UNDERSTØTTER:

Én af ingredienserne i X-Bond® er Progut® - et produkt fra Hankkija, der sikrer en god balance i mave- og tarmsystemet.

Forsøg viser, at niveauet af immunceller er højere, og at koncentrationen af immunoglobuliner (IgA) i tarmen er højere, når Progut® er en del af foderet. 

Kilde: Hankkija

Lær mere om hvordan X-Bond® virker!


Vilomix har udviklet X-Bond® for at minimere og forebygge risikoen forbundet med mykotoksiner i foderet.

Med en kombination af lermineraler, hydrolyserede gærceller og funktionelle tilsætningsstoffer - herunder enzymer, vitaminer og mineraler understøtter produktet dyret, når toksiner påvirker ydeevnen.

Læs mere om toksinbinderen X-Bond® fra Vilomix  


I brochuren kan du læse mere om, hvordan X-Bond® virker, og hvordan det er dokumenteret. Derudover kan du også læse om landmænds erfaringer med produktet.

Jens Svendgaard
Seniorrådgiver
+ 45 4044 7815
jsve@vilomix.dk

Janni Fjeldbo
Rådgiver
+ 45 2894 9824
jafj@vilomix.dk
 

Jens Bols Hansen
Rådgiver
+ 45 4015 0110
jbh@vilomix.dk

Poul Møller
Rådgiver
+ 45 4040 2852
pm@vilomix.dk

Bo Pedersen
Rådgiver
+ 45 2346 9745
bp@vilomix.dk

 

Mette Dahlmann Christensen
Rådgiver
​+45 2632 0829
mech@vilomix.dk