X-Bond Rumen

Toksinbinderen med en effektiv 3-komponents effekt

Foderet er altafgørende for sunde og produktive køer. Derfor har det konsekvenser, hvis afgrøderne kontamineres af naturligt forekommende mykotoksiner. Ofte vil køernes ydelse og den generelle produktivitet blive påvirket negativt med et indtægtstab som følge.

Vilomix har udviklet X-Bond Rumen for at minimere og forebygge denne risiko. X-Bond Rumen er en toksinbinder med en 3-komponents virkning, der både binder og deaktiverer naturligt forekommende mykotoksiner. Men ikke alene binder og deaktiverer den mykotoksiner - den understøtter også koens fysiologiske tilstand og produktivitet med et funktionelt kompleks af næringsstoffer.

X-Bond Rumen er en kombination af lermineraler, hydrolyserede gærceller og funktionelle tilsætningsstoffer - herunder enzymer, vitaminer og mineraler.

Download flyer på X-Bond Rumen

Læs mykotoksinguiden fra Vilomix her:


3 komponents effekten:

  • BINDER: Lermineraler adsorberer mykotoksiner, så de ikke kan trænge ind i blodbanen
  • DEAKTIVERER: Enzymer omdanner mykotoksiner til ikke-toksiske metabolitter
  • UNDERSTØTTER: Et skræddersyet kompleks af næringsstoffer understøtter tarm, lever og immunsystem


Hvorfor ikke forebygge? X-Bond Rumen giver hurtigt udbytte

Foder, der er kontamineret med mykotoksiner, er en kendt årsag til appetittab, en kedelig pels og generel nedsat trivsel. Ved malkekøer ses ofte nedsat mælkeydelse og en forhøjet risiko for mastitis. Børbetændelse og fordøjelsesrelaterede udfordringer forøges. Alt sammen resulterer det i en lavere produktivitet og driftstab.


Men hvorfor vente på, at det sker? Tests viser, at X-Bond Rumen giver et positivt afkast allerede ved et fald i produktiviteten på 1%.

X-Bond Rumen giver god mening, uanset om du allerede har et problem med mykotoksiner eller gerne vil forebygge det.


Vil du vide mere om X-Bond Rumen?

Kontakt os for at høre mere