X-Bond® RUMEN: TOKSINBINDEREN MED EN EFFEKTIV 3-KOMPONENTS EFFEKT

Foderet er altafgørende for sunde og produktive køer. Derfor har det konsekvenser, hvis afgrøderne kontamineres af naturligt forekommende mykotoksiner. Ofte vil køernes ydelse og den generelle produktivitet blive påvirket med et indtægtstab som følge.

Vilomix har udviklet X-Bond® Rumen for at minimere og forebygge denne risiko.

X-Bond® Rumen er en toksinbinder med en 3-komponents virkning, der både binder og deaktiverer naturligt forekommende mykotoksiner. Men den binder og deaktiverer ikke blot mykotoksiner. Den understøtter også dyrets ydeevne og produktivitet med et funktionelt kompleks af næringsstoffer.

X-Bond® Rumen er en kombination af lermineraler, hydrolyserede gærceller og bio-aktive tilsætningsstoffer. 

X-Bond® Rumen er også tilgængelig i en økologisk udgave.

BINDER

Lermineraler adsorberer mykotoksiner, så de ikke kan trænge ind i blodbanen

DEAKTIVERER

Enzymer omdanner mykotoksiner til ikke-toksiske metabolitter

UNDERSTØTTER

Et skræddersyet kompleks af næringsstoffer understøtter tarm, lever og immunsystem

Har dine afgrøder/dit foder højt eller lavt indhold af mykotoksiner?


Mykotoksiner er ofte ikke noget, man opdager, fordi de ikke altid påvirker foderets smag, lugt eller udseende. Påvisning med konventionelle analyser kan være vanskelig, da mykotoksiner binder sig til andre molekyler.

En anden udfordring med at finde mykotoksinerne er, at de typisk er ujævnt fordelt i de oplagrede afgrøder. Negative analyser taget i en ensilagestak eller en kornsilo kan give en illusion om sikkerhed, men er på ingen måde en garanti for, at afgrøderne er frie for mykotoksiner.

Dokumentation for X-Bond® Rumen


BINDER:

Bentonitten anvendt i X-Bond® Rumen serien er testet in vitro for at bestemme adsorberingen af aflatoksin B1 ifølge EURL metoden. Bindingsevnen i X-Bond® Rumen blev fundet til 91,16 % uanset pH niveau – og er altså over EU-kravet på 90 %.

Kilde: Vilomix/Ghent University 

bindingsevnen i x-bond® rumen er 91,16 % og opfylder EU-kravet for aflatoksinbindere

DEAKTIVERER:

Evnen til at deaktivere toksinen DON og ZEN er testet in vitro for X-Bond® Rumen. DON er én af de mest hyppigt fundne mykotoksiner i kvægfoder.

Opholdstiden for kvægfoder er typisk 8-10 timer i vommen. Ved normal passagehastighed ses, at hovedparten af DON og ZEN på dette tidspunkt er deaktiveret og omdannet 1:1 til en ikke-skadelig metabolit. Processen er irreversibel, og DON og ZEN gendannes derfor ikke igen på et senere tidspunkt.

Kilde: Vilomix/Romer Labs.

 

UNDERSTØTTER:

Én af ingredienserne i X-Bond® Rumen er Progut® - et produkt fra Hankkija, der sikrer en god balance i mave- og tarmsystemet.

Forsøg viser, at i ugerne lige efter kælvning er IgA niveauerne højere, når Progut® er en del af foderet. Der ses også en langtidseffekt. 

Kilde: Hankkija

Lær mere om hvordan X-Bond® Rumen virker!


Vilomix har udviklet X-Bond® Rumen for at minimere og forebygge risikoen forbundet med mykotoksiner i foderet.

Med en kombination af lermineraler, hydrolyserede gærceller og bio-aktive tilsætningsstoffer understøtter produktet dyret, når toksiner påvirker ydeevnen.

Kontakt os

Stærk faglig rådgivning er en fast bestanddel hos Vilomix, og foderoptimering er en dynamisk proces, der kræver tæt dialog for at opnå topresultater. 

Kontakt os helt uforpligtende for en snak om, hvordan vi kan hjælpe med at opnå gode resultater i din besætning.

Læs mere om toksinbinderen X-Bond® Rumen fra Vilomix  


I brochuren kan du læse mere om, hvordan X-Bond® Rumen virker, og hvordan det er dokumenteret. Derudover kan du også læse om landmænds erfaringer med produktet.

Jesper Madsen
Produktchef, kvæg
+ 45 4038 1524
jm@vilomix.dk

Henrik Baymler
Rådgiver
+ 45 2844 7219
heba@vilomix.dk

Klaus Beier
Rådgiver
+45 2679 3850
klbe@vilomix.dk

Thomas Rosenberg
Rådgiver
+ 45 2048 0507
tr@vilomix.dk

Nichlas Brümmer
Salgssupporter
+ 45 4038 1524
nibr@vilomix.dk