Danish Agro koncernen

Virksomheden er en del af Danish Agro koncernen, der er en af Europas største landbrugskoncerner. Danish Agro koncernen hjælper hver dag landmanden med at producere fødevarer i verdensklasse. Koncernen tilbyder rådgivning og kvalitetsprodukter til landmænd, herunder foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel, digitale produkter og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Derudover er koncernens også beskæftiget indenfor fødevareproduktion. 

Koncernens vigtigste fokus er, at skabe værdi på landmandens bedrift – det kalder vi Cultivating Value. Et tæt samarbejde med den enkelte landmand, rådgivning og kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser er udgangspunktet for denne værdiskabelse. 

Danish Agro koncernen blev grundlagt i 1901 i Danmark, og er vokset fra et lokalt selskab til en international landbrugskoncernen. Danish Agro koncernen, der er ejet af 8.350 danske landmænd og beskæftiger 5.000 medarbejdere, har aktiviteter i 17 lande gennem en række datterselskaber. Koncernen er en af de største og mest betydende samarbejdspartnere for landbruget i Skandinavien og Østersøregionen og vi samarbejder hver dag med mere end 50.000 landmænd.