Arbejd med os på so-overlevelsen i Sowell-konceptet:
Vil du være med?

Siden 2017 har overlevelsen hos søer i Danmark været faldende, og i seneste opgørelse fra Danmarks Statistik ramte dødeligheden så højt som 16,5%.

Der har i længere tid været politiske øjne rettet mod dyrevelfærden i de danske sobesætninger, og det faldende tal for overlevelse har i starten af 2024 udmøntet sig i en politisk aftale om dyrevelfærd – den første af sin slags i Danmark. Aftalen omfatter bl.a. at der skal fastsættes et loft for, hvor høj en sodødelighed en besætning må have, før der skrides til handling fra myndighederne. Der vil blive et krav om øget kontrol og handleplaner, således at sooverlevelsen igen højnes og bringes på det (endnu ikke fastlagte) tilladte niveau.  

At udviklingen i sooverlevelsen går den forkerte vej, er ikke bare kompromitterende for dyrevelfærden men er i særdeleshed også uhensigtsmæssig for bundlinjen hos soholderen. I en produktionsbesætning med indkøb af polte vil hvert procentpoint reduktion i sodødeligheden kunne estimeres til en gevinst på ca. 50 DKK pr. årsso. Derfor vil der være en stor gevinst ved at sætte fokus på de udfordringer, der måtte være i de forskellige besætninger – både økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt.

Fokuspunkter:
 

I Danish Agro og Vilomix har vi fokus på en målrettet indsats sammen med dig om at få hævet so-overlevelsen og dyrevelfærden. Vi sætter primært fokus på disse tre punkter ift. velfærden hos dine søer:

DATA-REGISTRERING
Med data i hånden fra SEGES Insight kan vi sammen fastlægge årsager.

OPTIMERET FODER
Med viden om årsagerne til udfordringerne kan vi sammensætte det rette optimerede foder til søerne.

MANAGEMENT
Systematiske tilgange til processer der vedrører søerne er vigtige. I Vilomix har vi udarbejdet tjeklister med vigtige fokuspunkter.

data-registrering

For at forstå hvilke ting der påvirker so-overlevelsen i lige netop din besætning, tror vi på, at vi skal have data til rådighed. Derfor har vi i Danish Agro/Vilomix indgået et tæt samarbejde med SEGES om at kunne tilgå data fra SEGES InSight i et so-dashboard udarbejdet af os.

Når du indregistrerer årsager til sodødelighed i SEGES InSight, vil data tilflyde et so-dashboard, så vi sammen sikrer et godt overblik over årsager til so-overlevelse i netop din besætning!

Konceptet er testet af i en række forsøg, der har vist lovende resultater og det er helt gratis at bruge.

Så 1. step er, at du tilmelder dig SEGES InSight og begynder at registrere årsager til so-overlevelse!

optimeret foder og management

Med data til rådighed fra SEGES InSight og so-dashboardet kan vi sammen sætte ind på, hvilke tiltag, der vil være gavnlige i lige netop din besætning.

Her vil vi inddrage vores viden om fodring af søer samt viden om optimale processer omkring management af soen. Tjeklister er udarbejdet til konkret at kunne indarbejdes i de daglige rutiner.

I Vilomix tager vi dig i hånden hele vejen - fra opstart af registrering af data i SEGES InSight til en handleplan for såvel fodring af søerne og management omkring dine søer.

Læs mere viden om både foder og management

Vil du arbejde med so-overlevelsen i din besætning?

Så kontakt os for at høre mere om, hvordan vi sammen griber det an. Først vil vi starte med at sikre en tilmelding til SEGES InSight, så vi sikrer data, der kan gøre os klogere. Herefter lægger vi en handleplan sammen ift. foder til og management af søerne.