Fra den perfekte polt til livslang høj ydelse

Udgivet: 05-11-2021

Foto i toppen: Copyright DanBred

En vel tilrettelagt og skræddersyet foderstrategi er afgørende frem til den første inseminering, der markerer overgangen fra en sund polt til en højtydende so.

Alle højtydende søer begynder livet som ung polt. Udfordringen er at vide, hvornår en polt skal insemineres første gang – og sikre, at dyret får den optimale ernæring forud for denne overgang. Gode beslutninger, der træffes på dette tidspunkt, gør hele forskellen for soens faringspotentiale fremadrettet.

Der er tre vigtige faktorer før inseminering: alder, vægt og rygspæktykkelse. Følger man en passende vækst- og fodringsstrategi kan man fodre ensartede polte med det bedst mulige potentiale.

Ideelt set finder den første inseminering sted, når polten er mellem 230 og 250 dage gammel. Vægten skal være mellem 130-155 kg. Når poltene nærmer sig dette vægtinterval, skal foderet reguleres for at kontrollere fedtfordelingen. 

Styring af vækst og trivsel


Poltens rygspæktykkelse er især vigtig. Ifølge forskning er 12-15 mm rygspæk både en fordel for soens fremtidige holdbarhed og den ideelle tykkelse for at påvirke udskillelsen af leptin - det hormon der stimulerer frigivelsen af det luteiniserende hormon (LH) og dermed reproduktionscyklussen. 

Hvis polten er for mager eller fed, vil dens holdbarhed og produktivitet sandsynligvis blive forringet. Fokus på tarmsundhed samt stærke led og knogler er også vigtigt for dyrenes ydelse og trivsel.

Trin i fodringsstrategien


Den rette fodringsstrategi med en kontrolleret daglig tilvækst kan få én langt i at optimere dyrenes kropssammensætning og trivsel. 

En daglig tilvækst på 750-800 g er den anbefalede optimale tilvækst for polte fra en vægt på 30 kg op til 140 kg før inseminering. Mens fodring ad libitum ikke er noget problem hos polte op til 60 kg, bør foderindtag begrænses fra da af for at sikre den nødvendige kontrol med tilvæksten (figur 1). Hvis fodring ad libitum er den eneste løsning, bør man imidlertid regulere foderet ved at sænke proteinindholdet og hæve fiberindholdet.

Fra +110 kg kan en reduktion af foderets fordøjelige proteinindhold understøtte væksten af rygspækdepoter og mindske udviklingen af for mange muskler. En række forsøg har vist, at der ved en for høj vægt ved den første inseminering er en højere procentdel af poltene, som udsættes tidligere som søer - delvist fordi høj vækst under vækstperioden øger risikoen for ostechondrose.

Det næste trin i fodringsstrategien skal iværksættes omkring syv til 14 dage før den planlagte inseminering. Foderet skal derefter øges til 3,5-4 kg om dagen, inkl. et højere proteinindhold for at øge plasmaniveauet af LH. På grund af denne flushing øges niveauet af glucose, insulin og hormonet østradiol i blodplasma, hvilket stimulerer produktionen af æg.

Figur 1. Anbefalet daglig foderration til polte før første inseminering (Kilde: DanBred Fodermanual)

Ernæringsmæssige overvejelser


I hver fase er den bedste diæt til polte resultatet af en række overvejelser vedr. fx energi og niveauer af fordøjeligt protein, råvarernes kvalitet, fiberkilder og formalingsgrad. En præcis tilsætning af mineraler og vitaminer sikrer en god knogleudvikling og trivsel. Fodertabellen i figur 2 giver et overblik over den anbefalede fodersammensætning. 

Figur 2. Anbefalet basisernæringsindhold (Vilomix-anbefaling)

Opløselige og uopløselige fibre er vigtige for udviklingen og opretholdelsen af en sund tarm, hvilket mindsker risikoen for smertefulde mavesår, der forringer produktiviteten og holdbarheden. Roepiller, lucernepiller, havre, hvedeklid og sojabønneskaller er gode eksempler på fiberkilder - med byg som den foretrukne kornbestanddel. I en optimal diæt bør kornet være halvgroft formalet (figur 3).

Figur 3. Vejledende sigteprofil for kornkomponenten i foder til polte (Vilomix-anbefaling)

Skræddersyede strategier


I praksis skal alle fodringsstrategier udvikles under hensyntagen til lokale produktionsforhold og -begrænsninger. Der skal tages højde for besætningsstørrelse og udstyr samt råvarernes tilgængelighed og kvalitet. 

Høj viden om ernæring er den vigtigste ingrediens i enhver foderstrategi. For at sikre den bedste overgang fra sund polt til højtydende so er et skræddersyet foder det ultimative valg, der sikrer den bedste ernæring i hver fase.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler