Progrow - Fremtidens digitalisering i grisestalden

ProGrow er en kamerateknologi til grise, hvor realtidsdataen giver en unik mulighed for optimering og sparring på de aktuelle produktionsresultater her og nu. Teknologien er udviklet af SKOV A/S og forhandles af Danish Agro og Vilomix

SKOV A/S og Danish Agro koncernen vil, gennem et samarbejde med griseproducenter, gerne medvirke til at forbedre produktiviteten hos vores fælles kunder - gå efter mindst mulig input og mest mulig output.

ProGrow konceptet giver den enkelte griseproducent mulighed for at følge grisenes vækst, ædeaktivitet, vandforbrug og staldklima i realtid.

Digital produktionsovervågning er ét af værktøjerne til at opnå optimale foderstrategier og viden om brugen af de forskellige foderblandinger.

ProGrow skaber overblik på under 2 min.

KAMERA MONTERES I LOFTET OG FYLDER IKKE I STIEN

FØLG DAGLIG TILVÆKST I FORHOLD TIL MÅLSÆTNING

OVERBLIK OVER GRISENES AKTUELLE VÆGT

SYSTEMET KAN GIVE DATA PÅ VAND OG FODERFORBRUG

KLIMADATA - OVERBLIK MED AKTUELLE TEMP. OG UDETEMP.

OVERSIGT OVER GRISENES AKTIVITET OG ADFÆRD

ER DET IKKE BEDRE
MED MANUEL vejning?

Et nyt forsøg fra AU validerer Progrows evne til at bestemme kropsvægt ud fra 3D-billeder.

3 års abonnementservice

Med ProGrow Basis får du en 3-årig abonnementservice

 • Installation af kamera- og sensorpakke
  • Boks med 4 stk. 3D kameraer pr. sektion - svarende til overvågning af 4 stier
  • Sensor- og montage kit tilpasset eksisterende teknologi
  • Fodervægt kan tilkøbes
    
 • FarmOnline+ licens med adgang til:
  • Vækstkurver
  • Vandforbrug
  • Klimamonitorering
  • Grisenes adfærd / aktivitet
  • Alarmer
  • Gratis softwareopdateringer
    
 • Rådgivning fra vores grise specialister
  • Opstartsmøde og træning i FarmOnline+
  • Support på FarmOnline+ og indsigt i data
  • Min ét besøg i kvartalet

Installation og montering sker af SKOV A/S efter afdækning af den tekniske udstyrspakke.

ProGrow 3D kamera

ProGrow er et unikt styrings-, optimerings- og ledelsesværktøj i smågrise- og slagtegriseproduktionen, som leverer repræsentative data for en hel sektion.

Produktet leverer realtidsdata for vækst, klima, vandforbrug og ædeaktivitet, ligesom der kan leveres data for foderforbrug, hvis en fodervægt tilkobles.

Med kameradækning på 10% af grisene, dog minimum 4 stier, er man sikret repræsentative realtids data for en hel sektion. Med 4 kameraer er der op til 3-4000 vejninger, og dermed en høj sikkerhed for at gennemsnitsvægten der vises i ProGrow svarer til grisenes reelle vægt.

Kilde: SKOV

Tidlig advarsel

Med ProGrow får du hjælpen til at reagere hurtigt og behandle grisene, før sygdommen fører til større tab.

Kameravejning

ProGrow vejer grisene ved hjælp af et kamera, der er monteret over en eller flere af stierne i stalden.

Optimiseret fodringsstrategi

Med kameravejningen har du mulighed for at optimere foderstrategien, valg af råvarer, antal foderblandinger og tidspunktet, hvor du skifter foderblandingen.

Remote Access

Fjernadgangsmodulet giver mulighed for at opnå en 100 % identisk visning og betjening af alle klima- og produktionscomputere, der er tilsluttet netværket.

Tilvækst i realtid


Hos MB Landbrug har man fulgt dataflowet fra ProGrow kameraerne i 1,5 år.

MB landbrug driver en fulline produktion med 500 søer og en årlig produktion af 17.000 slagtesvin ved Nibe.

Med kameraer i fire klimastier overvåges grisenes tilvækst løbende, den manuelle vejning af grisene kan undværes, og det fulde vækstpotentiale udnyttes.

Kilde: FBG Medier

Hvordan bestiller jeg ProGrow?

Kontakt din Vilomix rådgiver her og hør mere

Jens Svendgaard
Seniorrådgiver
+ 45 4044 7815
jsve@vilomix.dk

Jens Bols Hansen
Rådgiver
+ 45 4015 0110
jbh@vilomix.dk

Julie Holsbo
Rådgiver
+ 45 6173 7971
kaho@vilomix.dk

Poul Møller
Rådgiver
+ 45 4040 2852
pm@vilomix.dk

Bo Pedersen
Rådgiver
+ 45 2346 9745
bp@vilomix.dk

 

John Snede
Rådgiver
+ 45 2120 0546
jos@vilomix.dk

Janni Fjeldbo
Rådgiver
+ 45 2894 9824
jafj@vilomix.dk
På barsel pt.

Louise Søndergaard Lundstad
Rådgiver
+ 45 2780 4817
lslu@vilomix.dk
På barsel pt.

Kundernes ord

Læs om kundernes oplevelse af ProGrow

Vi er blevet klogere på fodring af smågrise – specielt mht. vægt og alder ved foderskift samt protein niveau i blandingerne

Investeringen i økonomi og tid kan slet ikke måle sig med fremgangen i resultaterne i stalden, og dertil skal vi ligge en række sideeffekter, hvor vi bl.a. synes vi er blevet en bedre arbejdsplads

Den tætte sparring med foderleverandør omkring optimering af foderblandinger ses tydeligt på bedre resultater i stalden

Her ser vi straks effekten af de tiltag/ændringer vi laver i stalden, og kan agere her og nu, hvilket sparer både tid og mange ærgerlige udgifter