Fasefodring eller enhedsblanding - for eller imod

Udgivet: 23-05-2022

Når snakken falder på slagtegrise, falder den samtidig ofte på nøgletallene: daglig tilvækst, foderudnyttelse samt dagligt foderindtag. Diskussionen går ofte på, om det er en fordel at anvende fasefodring kontra enhedsblanding

Et forsøg fra SEGES viser, at fasefodringer ikke har produktionsmæssige fordele. I forsøget ses det ved, at grisene på enhedsblandingen har en lavere tilvækst før mellemvejningen end ved fasefodring - den er dog bedre efter mellemvejning. Samlet set over hele perioden er der ingen forskel på den daglige tilvækst. 

Forsøget viser dog en øget produktionsværdi på grise med fasefodring på 5 kr. pr. gris, hvilket kan skyldes billigere råvarer ved de sidste fodringer eller bare generelt billigere foderblandinger til slut, hvor de også æder mest. 

Grupper Enhedsblanding 3-fase fodring 5-fase fodring
Fodersammensætning
Faseblanding 1 1 2 3 1 2 3 4 5
Std. Ford. lysin, g/FEsv 7,2 8,2 7,2 6,7 9,8 8,7 7,7 7,0 5,8
Før mellemvejning (32,5- ca. 65 kg)
Daglig tilvækst, g/dag 946a 983b 1009c
Daglig foderoptagelse, Fesv/dag 2,25 2,27 2,28
Foderudnyttelse, FEsv/ kg tilvækst 2,37a 2,32b 2,27c
Efter mellemvejning (ca. 65 kg til slagt)
Daglig tilvækst, g/dag 1165a 1142b 1122c
Daglig foderoptagelse, Fesv/dag 3,6 3,59 3,57
Foderudnyttelse, FEsv/ kg tilvækst 3,09a 3,15b 3,19c
Hele perioden fra indsættelse til slagt
Daglig tilvækst, g/dag 1071 1071 1072
Daglig foderoptagelse, Fesv/dag 3,01 3,01 3,01
Foderudnyttelse, FEsv/ kg tilvækst 2,81 2,81 2,81
Kødprocent 59,6 59,7 59,8
Produktionsværdi (PV) kr./gris 130 131 135

(Kilde: Medd. 1239; 3- eller 5-fasefodring giver stort set samme produktivitet som enhedsblanding til slagtegrise - svineproduktion.dk)

Tabel 1: Produktivitet er uændret uanset foderløsning (markeret med gult) - dog er produktionsværdi højere ved fasefodring (Markeret med grønt)

Fodersammensætning

Sammensætningen af de forskellige blandinger ender ud i det samme snit på aminosyreprofilen set over perioden. Den ender samtidig i det samme på nøgletallene. Dermed er det priserne på råvarerne, der skal afgøre, om forretningen på flerfasefodring er en fordel. 
 
Fodersammensætningen spiller også ind, når der kigges på behandlingsniveauet. Det skyldes den øgede protein, der er ved startblandingerne på flerfasefodring - altså øget behandling her.
 

Enhedsblanding


Fordele

 • Enkelt - kræver mindre management uden foderskift
 • Ingen spild i form af overlap i anlægget ved fasefodring 

Ulemper 

 • Kan være lidt dyrere ved høje råvarepriser

Fasefodring
 

Fordele

 • Mulig besparelse på fosfortildeling (miljø)
 • Mulighed for billigere fodring (specielt ved høje foderpriser)
 • Anvendelse af additiver eller andre råvarer i dele af perioden 
 • Giver mulighed for at styre foderoptaget (lidt) ved ad lib fodersystem

Ulemper 

 • Sammenblanding ved vådfoder (ikke restløs) - derved ikke fuld effekt
 • Tankkapacitet (kan ende med fodring ad to gange) 
 • Mere management ved foderskift
 • Højere behandlingsniveau ved 5-fasefodring

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler