FODRING AF POLTE

Udgivet: 25-09-2020

Hvad skal vi have fokus på og hvorfor? I Vilomix har vi haft besøg af Thomas Sønderby Bruun fra SEGES Griseproduktion, der gav os en opdatering fra de seneste afprøvninger på poltefodring. SEGES afprøvningerne havde flere formål - bl.a. at finde ud af hvordan poltenes opvækst påvirker kuldresultater og holdbarhed. Derudover er data fra en ældre afprøvning om flushing vakt til live og holdt sammen med nye afprøvningsresultater om poltens opvækst.

Budskabet fra Thomas Sønderby Bruun var klart: For at lave stærke holdbare polte skal der være fokus på:

  • Foderstyrke fra 100 kg og frem til løbning
  • Fodersammensætningen
  • Sortering af poltene efter huld og størrelse så poltene i stierne er ensartede ved flytning til løbestald
  • Flushing inden løbning

 
Ung og tung!

Ikke alle har mulighed for at fodre med en blanding tilpasset polte. Konsekvensen kan være, at poltene får for høj en tilvækst og tillægger for mange muskler på kroppen. Med den strategi er der stor risiko for, at polten udsættes efter kun 1 kuld.

Fra polten vejer 30-100 kg anbefales en blanding, der indeholder ca. 100 g ford. råprotein og 6 i lysin/FEsv; foderstyrken skal ligge på 2,9 FEsv/dag.

Efter 100 kg er det en fordel at reducere indholdet af lysin yderligere – her er drægtighedsfoder med 4,0-4,5 g ford. lysin pr. FEso velegnet. Herved lægger polten rygspæk på i stedet for muskler, hvorved man på sigt opnår en holdbar so.

Skrevet af:
Julie Holsbo
Rådgiver, Grise
+45 6173 7971
kaho@vilomix.dk

Sortering og flushing

Ofte forbliver poltene i de hold, de indsættes i, når de flyttes fra karantæne- eller poltestalden til løbestalden. Men ikke alle polte vokser ens fra 30-100 kg. Ved at sortere poltene i størrelse og efter rygspæktykkelse, når gennemsnitsvægten i stien er omkring 100 kg, kan man opnå et bedre flow i både polte- og løbestald, idet de letteste og mest magre dyr ved 100 kg kan tildeles en højere foderstyrke (f.eks. 3,5 FEso pr. dag), og et foder med et lavere lysinindhold (3,5-4,0 g ford. lysin pr. FEso), for at de bliver klar til løbning. Derudover giver det mulighed for at have to strategier for, hvordan poltene flushes.

Magre polte flushes 4 uger. I praksis består flushing af 3,5 FEso pr. dag med en blanding, der har et moderat indhold af  protein og aminosyrer, f.eks. en drægtigheds- eller løbestaldsblanding. Polte i passende huld nøjes med flushing i 5-7 dage.

Målet er, at en polt på +210 dage har rygspæk på mindst 11-12 mm (gerne 14-15 mm).

Tips omkring poltene:

  • Tag en gennemgang af din polteblanding med din foderrådgiver
  • Brug tid på at sortere poltene i størrelse, når de har en gennemsnitsvægt på 100 kg
  • Når poltene er sorteret efter størrelse, giver det bedre overblik og flow både i polte/løbestald
  • Det optimale tidspunkt for løbning er, når polten har en alder på 230-240 dage og vejer ml. 140-160 kg
  • Alder og vægt på polten hænger ikke altid sammen
  • Magre - men tunge (typisk gamle polte), er de mest kritiske i forhold til holdbarhed, mens det at være let eller have mellemvægt og en høj rygspæktykkelse er positivt i forhold til holdbarhed

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler