Politisk fokus på sooverlevelse – hvordan kan foderet spille en rolle?

Udgivet: 19-03-2024

Siden 2017 har overlevelsen hos søer i Danmark været faldende, og i seneste opgørelse fra Danmarks Statistik ramte dødeligheden så højt som 16,5%.

Der har i længere tid været politiske øjne rettet mod dyrevelfærden i de danske sobesætninger, og det faldende tal for overlevelse har i starten af 2024 udmøntet sig i en politisk aftale om dyrevelfærd – den første af sin slags i Danmark. Aftalen omfatter bl.a. at der skal fastsættes et loft for hvor høj en sodødelighed en besætning må have, før der skrides til handling fra myndighederne. Der vil blive et krav om øget kontrol og handleplaner, således at sooverlevelsen igen højnes og bringes på det (endnu ikke fastlagte) tilladte niveau.  

At udviklingen i sooverlevelsen går den forkerte vej, er ikke bare kompromitterende for dyrevelfærden men er i særdeleshed også uhensigtsmæssig for bundlinjen hos soholderen. I en produktionsbesætning med indkøb af polte vil hvert procentpoint reduktion i sodødeligheden kunne estimeres til en gevinst på ca. 50 DKK pr. årsso. Derfor vil der være en stor gevinst ved at sætte fokus på de udfordringer der måtte være i de forskellige besætninger – både økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt.

Nogle af de væsentligste faktorer, der bidrager til lav overlevelse er miljø og management (Danish Agriculture and Food Counsil, 2024). Disse faktorer vil derfor være en stor del af løsningen på at højne overlevelsen. Flere andre arbejdsgange i soholdet kan bidrage positivt til at højne sovelfærden og bør bringes i spil i en holistisk tilgang til velfærden, bl.a. bør foderets mange facetter evalueres for at opnå en optimal produktivitet.

Læs mere om faktorer, der kan påvirke sooverlevelsen i nedenstående artikel bragt i pig333.com (på engelsk).

Kristina Sørensen
Produktchef, gris
krso@vilomix.dk
+ 45 2144 3628

Har du spørgsmål?

Så tag kontakt til din Vilomix griserådgiver her.

Relaterede artikler

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.