Organisk bundne mikromineraler til søer

Udgivet: 26-05-2023

Søerne og deres pattegrise har været i centrum i et nyt studie, hvor effekten af to forskellige typer af organisk bundne mikromineraler blev undersøgt. Studiet er foretaget i samarbejde mellem SEGES Innovation og Københavns Universitet og havde til formål at undersøge eventuelle forskelle i effektivitet af de to typer af mineraler.

​Absorption af mineraler over tarmen er komplekst og afhænger af forskellige forhold. Måden hvorpå et mineral absorberes kan foregå på forskellig vis og med forskellig effektivitet, og mineraler kan bruge forskellige kanaler over tarmen alt efter, hvordan de er bundet (organisk eller uorganisk). Organisk-bundne mineraler absorberes i højere grad over tarmen, sammenlignet med uorganiske mineraler. I organisk-bundne mineraler kan mineralet være bundet til forskellige kilder af organisk oprindelse, som muligvis kan have en effekt på hvor effektivt mineralet transporteres over tarmen. Det aktuelle studie har til formål at belyse eventuelle forskelle mellem to typer, som er hyppigt anvendt.

 

Over en periode på 9 måneder blev to grupper af søer tildelt foder af samme recept, dog med den forskel, at de to recepter udelukkende varierede i typen af mikromineraler: 

Kristina Sørensen
Produktchef, gris
+ 45 2144 3628
krso@vilomix.dk

Gruppe 1

Glycin-bundet kobber, mangan og zink (Pancosma, Rolle, Switzerland)

Gruppe 2

Aminosyrechelateret kobber, mangan og zink (Zinpro, Eden Prairie, MN, USA)

RESULTAT FRA FORSØGSPERIODEN

I forsøgsperioden blev der indsamlet data fra både søer og pattegrise. Resultaterne viste ingen forskel mellem de to grupper på fødselsvægten af grisene, og heller ingen forskel i grisenes vitalitet ved fødsel, som blev vurderet efter grisens evne til at nå yveret. Der fandtes ingen forskelle i den daglige kuldtilvækst eller soens egenfravænning.

Der blev ikke fundet nogen forskel på koncentrationen af Cu, Zn og Mn samt andre næringsstoffer i råmælken og heller ikke i mælkens indhold ved dag 22.

Der fandtes ingen forskel mellem grupperne på forekomsten af halthed hos søerne og klovenes tilstand vurderet på en skala fra 0-4 viste heller ingen forskel.

Overordnet er konklusionen på studiet, at der ikke er forskel mellem de to typer af organisk-bundne mikromineraler på produktivitet hverken hos søer eller grise.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler