Hvorfor vitaminer er nødvendige for dine grise

Udgivet: 28-04-2023

Visse vitaminer oplagres relativt dårligt i grisens krop, hvilket betyder, at tilsætning af vitaminer i den rette mængde er vigtig for at opretholde produktiviteten hos grisene. Vitaminer har blandt andet en stor indflydelse på grisens immunforsvar.

De fedtopløselige vitaminer er A, Beta-Caroten, D, E og K-vitamin. Vandopløselige vitaminer samt K-vitamin kan derimod synteseres mikrobielt i tyktarmen. Fedt- og vandopløselige vitaminer oplagres relativt dårligt i grisens krop, derfor er fokus på tilsætning af vitaminer i den rette mængde vigtig. Alle vitaminer har indflydelse på grisens immunforsvar; B12, E, C og selen har direkte indflydelse, mens de øvrige vitaminer har indirekte indflydelse. Derudover har de forskellige vitaminer et samspil, hvilket for eksempel kan være C-vitamin, der regenererer E-vitamin.

Normer for vitaminer

De danske normer for vitaminer er sat ud fra det fysiologiske minimumsbehov. Dertil er der sat en sikkerhedsmargin ud fra de behov, der i praksis kan påvirke behovet. Normer for vitaminer til de forskellige dyregrupper blev fastsat i 1990, hvor normen efterfølgende på E-vitamin er blevet justeret til diegivende søer og smågrise. De øvrige vitaminer er der ikke ændret ved, siden normen blev fastsat. En af årsagerne til dette kan være, at det er dyrt og omkostningstungt at lave forsøg med vitaminer. De danske normer ligger markant lavere sammenlignet med resten af Europa på trods af, at de danske grise har den højeste produktivitet.

Der kan konkluderes ud fra litteratur og praksis at behovet for vitaminer stiger ved stresspåvirkninger. Det bør derfor give anledning til revurdering af behovet for vitaminer også alene grundet den øgede produktivitet siden 1990. Vitaminer har indflydelse på rigtig mange funktioner i grisens krop, der påvirker alt fra den generelle sundhed i besætningen til produktionsresultater. På den måde bidrager en god vitaminisering også til et mere bæredygtigt landbrug. Det vil sige, at når den generelle sundhed forbedres, reduceres risikoen for antibiotikaresistens og risikoen for at få aggressive sygdomsudbrud reduceres. 

Anbefalinger fra Vilomix

Fra Vilomix' side, der er det længe blevet anbefalet at ligge over norm på vitaminer. Niveauet har været en individuel vurdering ud fra sundhed, staldforhold, produktivitet, krav om lavere antibiotikaforbrug og udfasning af medicinsk zink. Vi i Vilomix har i vinter arbejdet på at lave en Vilomix vitamin- og mineralanbefaling. Anbefalingen er lavet ud fra praktiske erfaringer holdt sammen med den nyeste viden fra udlandet omhandlende vitaminer og mineraler til søer, smågrise og slagtegrise. 

E-vitamin er en relativ bekostelig vitamin, men er ofte ikke en der spares på i de danske blandinger. De øvrige vitaminer er billigere sammenlignet med E-vitamin, hvilket betyder, at en ekstra tilsætning ikke vil have en stor indflydelse på foderenhedsprisen. Dermed sagt er det en god investering at sikre grisene en god vitaminoptagelse.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler