kvægmineraler, der er med til at skabe sunde besætninger med god produktivitet

Koens behov for næringsstoffer, vitaminer og mineraler ændrer sig hen igennem laktationen og drægtigheden. I Vilomix tilbyder vi foderløsninger lige netop tilpasset behovene i din besætning. Foderløsninger inkluderer både vitaminer, mineraler og innovative foderadditiver.

Vores foderløsninger ledsages altid af stærk faglig rådgivning. Med et klart øje for produktionsresultaterne, tilbyder vi suppleringsrådgivning ud fra danske normer - og med 40 år bag os har vi gode resultater ift. at omsætte den rette ernæring til topresultater.

Uanset hvor koen er i dens livscyklus, understøtter vi med mineraler og foder:

I Vilomix understøtter vi resultater hos kunder, der i gennemsnit har mælkeydelser på 11.000 liter/ko/år

startlaktation

Fokus på ernæringsmæssig support med de vigtigste aminosyrer, vitaminer og mineraler. Støtte til at komme over kælvning og god forberedelse til næste inseminering.

midtlaktation

Stabilitet og vedligeholdelse er i fokus. Optimal levering af mineraler, vitaminer og additiver bidrager til god ydeevne.

slutlaktation

Balancering af næringsstoffer er i fokus. Ved ikke "at bruge mere end nødvendigt" forberedes koen til goldperioden.

goldperioden

Opbygning af næringsstoffer er vigtig og forberedelse af koen til kælvning. Den korrekte dosering af vitaminer og mineraler nedsætter risikoen for sygdom omkring kælvning.

At optimere foder er for os en dynamisk proces. For at opnå gode resultater og den bedste foderøkonomi er en tæt og god dialog af stor vigtighed.

Jesper Madsen

Produktchef, kvæg - Vilomix
Jesper Madsen