OPTIMER KLIMASTALDEN TIL HØJ PRODUKTIVITET

Udgivet: 07-04-2020

Klimastaldene er tit flaskehalsen, når effektiviteten er støt stigende i soholdet. Derudover er der i de seneste år ikke foretaget mange tilbygninger eller nybyggerier. Men hvad kan vi gøre indenfor de eksisterende rammer? På besætningsbesøg oplever vi ofte et manglende fokus i klimastalden på tilgængeligheden af såvel foder som vand, og det koster på bundlinjen.

Foderautomater og tilgængelighed af vand

Ofte ses det, at foderautomater ikke er korrekt indstillet – eller ikke er lukket tilstrækkeligt op. Nogle kan måske ikke reguleres som ønsket. Problematikker i form af manglende ædepladser og tilgængelighed af vand forekommer også tit.

Når målet er en foderstyrke på 0,9 FEsv/gris/dag fra fravænning til 30 kg, giver følgende anbefalinger på vand og ædepladser mening:

Antal ædepladser: Max 25 grise på hver side af en rørfodringsautomat
Vandkop kan servicere 15 grise, og vandventil kan servicere 10 grise

Der anbefales min. 2 stk. ventiler pr. sti med en ydelse på min. 2 liter/minut. Vær opmærksom på at to vandkopper kan give problemer, da grisene ofte sviner den ene til. Anvend vandventil i stedet, som supplement til vandkop/vandventil.

Hvis der samtidigt produceres betydeligt flere grise, end da klimastalden blev dimensioneret, er det vigtigt at få tilpasset stien til at kunne håndtere det aktuelle antal grise i stien. 

Foderstyrken sladrer, om der er anvendt en korrekt strategi på foderautomater og deres regulering. Hvis der opnås en foderstyrke på 0,9 FEsv/dag, vil grisene typisk vokse ca. 500 gram/dag. 

Dette bør være det vigtigste styringsmål i klimastalden!

Billede 1: Let tilgængelig foder de første 3 uger

Indstilling af foderautomat

I de tilfælde hvor automaterne lukkes helt op på maks. styrke, bør man konstatere, at automaten skal renoveres eller udskiftes snarest, da den i så fald ikke lever op til at kunne fuldt reguleres. Det er ikke en løsning at sætte den over på vaskeindstillingen, da det ofte låser automaten, og det bliver sværere for grisene at få foder ud.

Det er helt normalt, at automaterne de første 1-3 uger står mest åbne for så i takt med, at grisene bliver større og dermed bedre kan aktivere foderautomaten, at der langsomt lukkes ned på ny.

Økonomisk gevinst

Her er et eksempel på den økonomiske værdi af at øge foderstyrken fra 0,8 til 0,9 FEsv/gris/dag:

 

Billede 2: Automat lukkes mere i fra 3-4 uger

Valg af foderautomat 

Hvilken automat bør man så vælge, hvis der mangler automater, eller de trænger til renovering eller udskiftning. Det vil vi ikke gøre os til dommere over - men blot nævne at Skiolds Maximat fungerer rigtig godt. Vælg én med polyethylen bund, da der er meget fin adskillelse mellem foder og vand. Den kan også købes lidt billigere med rustfri bund, men her er det meget sværere at regulere automaten korrekt, da foder og vand let sammenblandes. 

Har du udfordringer med at komme op på 0,9 FEsv/gris/dag i foderstyrke?

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler