REDUKTION AF AMMONIAK OG HØJ PRODUKTIVITET HOS SLAGTEGRISENE

Udgivet: 06-06-2020

Kan dét at reducere ammoniak og stadig opnå høj produktivitet i slagtegriseproduktionen gå hånd i hånd? 

Additiver kan give effekt både på reduktion af ammoniak og hæve produktiviteten, så omkostningerne holdes nede.

I de senere år har myndighederne haft et stigende fokus på ammoniakudledningen fra griseproduktionen, og slagtegriseproduktion i særdeleshed.

Fokus er rettet herpå, fordi et forhøjet ammoniakindhold i luften har en negativ betydning for forekomsten af nøjsomme ukrudt og urter grundet det højere ammoniakindhold i luften, som bliver udkonkurreret af mere næringskrævende ukrudtsarter med reduceret biodiversitet til følge.  

I forbindelse med nyopførelse af slagtegrisestalde sættes der fokus på disse forhold, og der iværksættes ammoniakreducerende tiltag i produktionen. Det gøres i form af f.eks. luftrensning, gylleforsuring og gyllekøling.  

I eksisterende produktioner er det dog ofte forbundet med en højere omkostning at investere i ammoniakreducerende tiltag. Spørgsmålet er derfor, om det via foderet (mineralblandingen) er muligt at tilsætte produkter, der kan have en ammoniaknedsættende virkning.  Det er vores vurdering, at der er en række muligheder, og vi vil i det følgende beskrive, hvilke muligheder vi kan tilbyde i Vilomix – og hvad det koster at anvende disse tilsætningsstoffer.

  • Benzoesyre
  • Bioplus 2B YC
  • Micro aid

Benzoesyre

Tilsætning af 1% benzoesyre reducerer ammoniakudledningen med 14 % pr gris (meddelelse nr. 948).

En tilsætning i det niveau koster ca. 21,5 kr./gris (ved 224 FE/slagtegris), og det er således umiddelbart en rimelig bekostelig affære at tilsætte benzoesyre.  Dog har benzoesyre en positiv effekt på tilvækst og foderforbrug.  Og i et vist omfang kan det endvidere forventes at give en lavere dødelighed. Disse parametre kan betale for ca. halvdelen af prisen for tilsætningen af 1% benzoesyre.  

Tilsættes der i et lavere målestok med 0,5%, kan det forventes, at ammoniak reduceres med ca. 7% pr slagtegris. Der vil fortsat være en høj effekt af lavere foderforbrug og højere tilvækst, så meromkostningen på ca. 10,8 kr./slagtesvin vil være betalt.

Bioplus 2B YC

Tilsætning af probiotika i form af Bioplus 2B YC er en anden måde at reducere ammoniakudledningen på. Ved tilsætning af dette probiotikum øges proteinudnyttelsen i tyndtarmen, da den bliver koloniseret med gavnlige mælkesyrebakterier. Den forbedrede proteinudnyttelse giver igen en lavere udledning af ammoniak.

Der er blevet lavet flere forsøg med tilsætning af Bioplus 2B YC til slagtegris, hvor råprotein og aminosyreprofil samtidig er blevet reduceret med 5%. I disse forsøg har denne øvelse ikke resulteret i en forringet produktivitet.  

Under de for tiden gunstige afregningspriser på slagtegris bliver det fra flere sider anbefalet at øge protein og aminosyre tildeling med op til 10%. Det giver dog også en højere ammoniakudledning og kan i visse tilfælde give problemer i forhold til den aktuelle miljøgodkendelse på bedriften. Du kan derfor også overveje at tilsætte Bioplus 2B i stedet for at hæve aminosyre- og råprotein niveauet i foderet.  

Tilsætning af Bioplus koster ca. 7 kr./slagtesvin. Vil du øge protein og aminosyreniveau i slagtegrisefoderet med 5%, koster det ca. 6 kr./slagtesvin. Derfor er det en rimelig beskeden merpris, du skal betale for at få et probiotika i dit foder, der er med til at hæve din proteinudnyttelse og sænke ammoniakudledningen.  

Micro Aid 

Micro Aid udtræk af yuccaplanten. Den virker ved at ændre på den mikrobielle sammensætning således, at en mindre mængde protein bliver omdannet til ammoniak. Dermed er der mere protein tilgængeligt for grisen.  I forsøg er der påvist en ammoniakreduktion på ca. 14% i forhold til kontrolgruppen. Tilsætning af Micro Aid har desuden i forsøg vist, at foderforbruget reduceres med 0,05 FE/kg tilvækst. Det koster ca. 4 kr./slagtegris at tilsætte Micro Aid, og med aktuelle foderpriser vil en reduktion i foderforbruget i den størrelse give landmanden en gevinst på ca. 2 kr./gris.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler