Vandforsyning og aktivering af grise i klimastalden

Udgivet: 21-10-2020

Vandoptag har direkte sammenhæng med grisenes foderoptag. Begge dele er vigtige at have styr på for at få grisene i klimastalden til at præstere det maksimale.

Hvordan opnås 500 g daglig tilvækst i klimastalden?

Ønsker du en højere daglig tilvækst, bør fokus ligge på at hæve foderstyrken til 0,9 FE/dag. Nedenfor er listet de fire væsentligste punkter, som kan bidrage til en øget foderstyrke og dermed højere tilvækst.

  • Tilpas strategien i smågrisestaldene efter den gris, du modtager. 1 kg lavere fravænningsvægt betyder, at der skal anvendes startblanding i 5-7 dage ekstra
  • Du bør sikre, at den foderblanding, som anvendes, også kan håndtere størrelsen på grisen
  • Aktiver med tørfoder på gulv eller i krybbe 5 gange dagligt, udover ad lib foder i automat
  • Tilstrækkeligt med vand til rådighed og sikre, at vandkopper/-ventiler giver min. 2 liter/min

Hvad kan gøres i praksis ift. vand?

En af vores kunder Steen Christensen, Munkhauge, har lavet en løsning for at optimere vandoptag og aktivitet hos smågrisene ved indgang i klimastald, som bidrager til en højere foderoptagelse, der ofte er udfordringen de første 14 dage. 

Skrevet af:
Bo Pedersen
Rådgiver, Grise
+45 8887 5226
+45 2346 9745
bp@vilomix.dk

Vha. vandoverbrusningen er der ført et rør/slange ned med en drypventil i enden, som drypper ned i vandskålen. Systemet kører i cirka 1 min med 10 minutters interval de første 2 til 3 uger. Det er dog slukket om natten. En meget simpel og billig løsning, som har kostet ca. 80-100 kr./sti i materialer. 

Steen udtaler, at han i dag har færre grise, der falder fra pga. dehydrering, og man kan se, at når anlægget kører, aktiveres nogle grise både til vand og foder.

Steens' produktionsresultater:

Antal søer 800
Fravænnet grise/årsso 37
Daglig tilvækst, klima 470g
Foderforbrug 1,8 FE/kg tilvækst
Foderstyrke 0,85 FE/dag
Dødelighed 2,7%

 

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler