5 tips til første vinter uden Zink

Udgivet: 04-10-2022

Udfordringen omkring fodring af smågrise uden zink, er langt større i de kolde måneder end i de varme. Vilomix har derfor 5 tips til, hvordan du kommer gennem den første vinter uden zink.

Fokuser på vask, forberedelse og udtørring af staldene inden indsættelse i klimastalden,
således alle grise kommer til en helt udtørret sektion
Der kan være behov for længere udtørringstid i vintersæsonen. Brug af varmekanon er derfor specielt vigtigt i denne sæson, da det giver hurtigere udtørring og opvarmning.
Rumtemperaturen bør ved indsættelse være 25 grader og gulvet under overdækningen bør være 32 grader.

Placering af grisene i stalden er vigtig for at opnå det korrekte staldmiljø for både de mindste og de største grise
Grisene bør sorteres efter størrelse for at opnå det varmeste miljø for de mindste grise. De bør placeres i midten af stalden, og de største grise bør placeres ved ydermuren, som oftest er staldens koldeste placering.
OBS. vær opmærksom på træk fra ventilationen.

Der bør være et stort fokus på de mindste grise, da de har et større varmebehov
En lampe eller forhæng til de mindste kan være en fordel, for at de kan holde mest muligt på varmen under overdækningen.

Belægningsgraden i stierne stiller krav til antallet af ædepladser
Èn foderautomat kan på hver side servicere max 20-25 grise. Derudover er det vigtigt, at foderautomaten kan reguleres og dermed indstille fodermængden korrekt, således at der altid er foder tilgængeligt på pladen.
Foderstyrken bør i vækstperioden 6-30 kg være  0,9-1,0 FE/dagligt, for at opnå ca. 500 gram daglig tilvækst.

For at sikre tilstrækkeligt med vand, kan vandspejl være en fordel de første dage efter fravænning
Èn vandventil kan servicere 10 grise mens en vandkop kan servicere 15 grise. En foderautomat med integreret vand svarer til en vandkop – dog anbefales det, at der minimum er én vandforsyning udover den integrerede vandforsyning. 

Dette betyder, at management i stalden kan gøre forskellen i de kolde måneder i stor omfang. Oplever du udfordringer, som du hidtil ikke har set, kan det derfor være nødvendigt at stramme op på ovenstående punkter.

 

Video om zinkfri fodring

Hos smågriseproducent Anders Rold har bedriften forsøgt sig med fravænning af pattegrise uden brug af medicinsk zink.
Anders Rold fortæller om sine erfaringer om produktion af grise uden medicinsk zink HER.

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler