EKSTRA FOKUS PÅ HYGIEJNE, UDTØRRING OG STRØELSE VED FRAVÆNNING

Udgivet: 03-03-2022

Formålet med at vaske og desinficere er at holde smittetrykket på et lavt niveau, så grisene har så optimale trivsels- og vækstbetingelser som muligt. Smittetrykket sænkes i besætningen ved at tænke hygiejne ind i de daglige rutiner og systematisk vaske og desinficere tomme stalde inden indsættelse af dyr. Vores erfaringer har vist, at en plan for vask, desinfektion og ikke mindst udtørring af stalde er en vigtig nøgle i forbindelse ved særligt fravænning af smågrise.

Sæbe og desinfektion

Bakterier danner biofilm for at beskytte sig selv. Biofilmen består af snavs fra staldmiljøet, der ikke kan opløses og fjernes med vand alene. Sæbe dræber ikke bakterier, men opløser og fjerner biofilmen, så desinfektionsmidlet efterfølgende kan virke mod bakterier – man kan derfor ikke lade det ene produkt stå alene.

Bakterier trives særdeles godt under måtter og andre steder, hvor der er varmt og fugtigt. Det er derfor vigtigt at få alle måtter løftet op og fjernet. I farestalden er der ofte måtter i hulerne, og der kan også ligge aflastningsmåtter under soen. Bliver de ikke fjernet, er der stor risiko for opblomstring af bakterier, der bl.a. kan være medvirkende til en øget frekvens af diarre, navlebrok og ledbetændelse hos smågrisene. 

Brug af sæbe og desinfektion kan give et produktionsløft, men det kræver, at der bruges de korrekte midler efter anvisningerne. Bruges produkterne forkert, vil der ofte være tale om desinfektionssvigt. Vi anbefaler at få kyndig vejledning til valg og brug af sæbe og desinfektionsmiddel - ellers kan det hurtigt blive en bekostelig affære.

Udtørring er nok det bedste redskab til at dræbe bakterier. Brug derfor en varmekanon til at tørre staldene helt ud, så fugtigheden kommer ned – det er mindst ligeså vigtigt som høj temperatur.

Tips til rengøring
 

Vask og rengøring:

  • Iblødsætning i 6-12 timer gør arbejdet nemmere
  • Efter grov vask udlægges sæbe
  • Vask sæben grundigt af inden den er tørret ind – der må ikke være noget synligt snavs tilbage
  • Tøm alle krybber

 
Desinfektion og udtørring: 

  • Udlæg et egnet desinfektionsmiddel på fugtige men ikke våde overflader
  • Påbegynd udtørring umiddelbart efter desinfektion 
  • Indstil rum temp. på de ønskede grader

 
Husk desuden at vaske og desinficere vandsystemet mellem hvert hold. Medicin i vandet og høj temperatur er med til at danne biofilm i vandrørene, der giver grobund for bakterier.

Strøelse

Strøelse i hulerne skal give grisene et tørt, godt nærmiljø. Ved valg af strøelse er det vigtigt, at det ikke er for skarpt, da det uhensigtsmæssigt kan give nogle rifter på smågrisene, hvor bakterier kan komme ind og resultere i f.eks. ledbetændelse . Et fif kan være at gnide det på oversiden af hånden og mærke, om det ”sliber” i huden. 

I Vilomix anbefaler vi en blanding af Agrosan (desinfektionsmiddel) og Vilostrø (varmebehandlet kvalitetshalm) i forholdet 1:1 – det giver en rigtig god kontrol af bundfloraen i stibundene. 

Planlægning er en del af arbejdet. Det gælder også for rengøring og desinfektion af svinestalde. Det er derfor en god ide at lave en nedskrevet plan for rengørings-og desinfektionsopgaven, som vaskeholdet kan følge. Hver plan skal tilrettes de aktuelle forhold, hvorpå arbejdet udføres. Følg planen og kontrollér resultatet. Efter kontrollen kan planen justeres, så næste vask og desinfektion bliver endnu bedre. Derved sikres, at det ikke er tilfældigheder, der giver en optimal rengøring og desinfektion. 

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.

Relaterede artikler