Realtidsdata hæver din bundlinje

Udgivet: 06-03-2023

Anders Amstrup, faglig rådgiver i Hedegaard, udtaler sig om produktet ProGrow, som skal levere realtidsdata for vækst, klima, vandforbrug og ædeaktivitet.

Hvad kan ProGrow?

ProGrow er et unikt styrings-, optimerings- og ledelsesværktøj i smågrise- og slagtegriseproduktionen, som leverer repræsentative data for en hel sektion.

Produktet leverer realtidsdata for vækst, klima, vandforbrug og ædeaktivitet, ligesom der kan leveres data for foderforbrug, hvis en fodervægt tilkobles.

Med kameradækning på 10% af grisene, dog minimum 4 stier, er man sikret repræsentative realtids data for en hel sektion. Med 4 kameraer er der op til 3-4000 vejninger, og dermed en høj sikkerhed for at gennemsnitsvægten der vises i ProGrow svarer til grisenes reelle vægt.

Aarhus Universitet og SKOV A/S har dokumenteret at præcisionen på kameravejning er 97%. (Se henvisning til artikel nedenfor)

Produktionsdata vises både grafisk og i en oversigts tabel med nøgletal for de forskellige vækstfaser, og hvor det aktuelle hold kan sammenlignes med tidligere hold.

Anders Amstrup
Faglig rådgiver, Grise
anam@hedegaard-as.dk
+45 9936 1759
+45 2979 1104

ER DET IKKE BEDRE
MED MANUEL vejning?

Et nyt forsøg fra AU validerer Progrows evne til at bestemme kropsvægt ud fra 3D-billeder.

Nøgletallene for daglig tilvækst og de andre data giver rig mulighed for at optimere på fodersammensætning og foderskift gennem en professionel sparring med foderleverandøren.

Med ProGrow sikres det, at alle grise bliver vejet op til mange gange pr. dag, da kameraerne er sat op over foderautomaten eller vandventilerne afhængig af om der fodres med tør- eller vådfoder.

Flere brugere har erfaret at ProGrow er et godt ledelsesværktøj, da medarbejderne motiveres af at se konkrete data som resultat af deres arbejde i staldene.

Analyseværktøjet kan f.eks. give et bud på det økonomiske potentiale ved at optimere på fodringen, bedre udtørring og forvarmning af stalden, optimal udlevering af grisene, klimastyring mv. alt sammen bidrag til at forbedre bundlinjen i griseproduktionen.

Med realtidsdata får vi mulighed for at agere på udsving i produktionen nu fremfor at se på historiske e-kontrol data. Dette kan dermed bidrage til optimering og højere effektivitet i produktionen, som kan bruges positivt i ESG rapporten.

MED REALTIDSDATA FÅR VI MULIGHED FOR AT AGERE PÅ UDSVING I PRODUKTIONEN NU FREMFOR AT SE PÅ HISTORISKE
E-KONTROL DATA

Kunne ProGrow have interesse?

Vilomix forhandler ProGrow i samarbejde med Danish Agro og Hedegaard. Udfyld din formular på Danish Agros side og vi tager kontakt til dig.

Relaterede artikler

Modtag vores nyhedsbreve

Hold dig opdateret når vores faglige rådgivere deler deres erfaring omkring optimal ernæring af grise og kvæg.